Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
19/05/2022 16:37 PM

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các chính sách còn hiệu lực về hỗ trợ NLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đây là một trong những nội dung tại Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 về tăng cường biện pháp triển khai hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội do Thủ tướng ban hành.

Cụ thể, Công điện 431/CĐ-TTg yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách còn hiệu lực Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ NLĐ và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đồng thời, chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. 

Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực

Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực (Ảnh minh họa)

* Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực:

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo khoản 1 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng.

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 30/6/2022.

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Căn cứ tại khoản 3 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Thời gian thực hiện: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp hết ngày 30/6/2022.

3. Chính sách giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động

Đây là nội dung chính tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 do Chính phủ ban hành. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện: 12 tháng, hạn chót đến hết ngày 30/9/2022.

Ngoài ra, tại Công điện 431/CĐ-TTg, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan có liên quan thực hiện các hiện các biện pháp khác nhằm tăng cường hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động như sau:

- Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

- Chỉ đạo thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi BHXH; 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Xem chi tiết tại Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,745

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn