Khi nào cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
14/04/2022 08:31 AM

Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Vậy khi nào cổ đông có quyền yêu cầu đó và công ty có bắt buộc phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hay không?

Khi nào cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần?

Khi nào cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần? (Ảnh minh họa)

1. Khi nào cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần?

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của cổ đông;

- Số lượng cổ phần từng loại;

- Giá dự định bán;

- Lý do yêu cầu công ty mua lại.

Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

2. Thời hạn mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông như mục (1) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Giá của cổ phần mua lại

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Căn cứ pháp lý: Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,698

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn