Các trường hợp miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
12/04/2022 15:14 PM

Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường bao gồm chủ tịch và các thành viên. Vậy trường hợp nào miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học?

Các trường hợp miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học

Các trường hợp miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học (Ảnh minh họa)

1. Các trường hợp miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học

Thành viên của hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đang chấp hành bản án của tòa án;

- Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đề nghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm;

- Trường hợp khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

2. Thẩm quyền miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học

Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý trường quyết định công nhận. Hồ sơ gồm có:

- Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm;

- Các văn bản, minh chứng liên quan.

3. Thời hạn giải quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng trường đại học

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của trường đại học, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý trường ra quyết định miễn nhiệm; trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: khoản 5 Điều 7 Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,405

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn