Người đại diện theo pháp luật của CTCP bị tạm giam, ai quản lý công ty?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
26/03/2022 08:52 AM

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bị tạm giam thì các giao dịch của công ty với đối tác sẽ do ai đại diện, ai quản lý công ty?

Đại diện theo pháp luật bị tạm giam, công ty cổ phần thế nào?

Người đại diện theo pháp luật của CTCP bị tạm giam, ai quản lý công ty? (Ảnh minh họa)

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. CTCP có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba;

Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Đại diện theo pháp luật bị tạm giam, công ty cổ phần thế nào?

Nếu CTCP chỉ có một người đại diện theo pháp luật hoặc chỉ còn một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam mà người đại diện theo pháp luật đó bị tạm giam thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,633

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn