Mức tiền thưởng với công chức, viên chức, NLĐ thi đua xuất sắc

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
24/07/2020 15:55 PM

Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đạt được danh hiệu thi đua sẽ được thưởng tiền.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2003Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì danh hiệu thi đua đối với cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,...) gồm:

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Người đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

- Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Người đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Người đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Lao động tiên tiến: Người đạt được danh hiệu Lao động tiên tiến được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

- Chiến sĩ tiên tiến: Người đạt được danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng. Suy ra, mức tiền thưởng tương ứng đối với từng danh hiệu thi đua hiện nay cụ thể như sau:

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

6.705.000

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

4.470.000

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1.490.000

Lao động tiên tiến

447.000

Chiến sĩ tiên tiến

447.000

>>> Xem thêm: Trong một năm vừa đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì mức tiền thưởng được nhận là bao nhiêu?

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,721

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn