Bác sỹ đa khoa được khám chữa bệnh chuyên khoa theo quy định

31/10/2019 09:21 AM

Bộ Y tế vừa có Công văn 6403/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về việc khám chữa bệnh của bác sỹ đa khoa, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 4b Thông tư 41/2015/TT-BYT: Đối với bác sĩ tại tuyến huyện và tuyến xã nếu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa thì phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề sẽ ghi là “khám bệnh, chữa bệnh đa khoa”.

Tại Điều 6 Thông tư 50/2017/TT-BYT quy định: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận và năng lực của người hành nghề để cho phép bằng văn bản người hành nghề được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.

Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 4 Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định: Bác sỹ, y sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4 được khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và kê đơn thuốc điều trị của tất cả chuyên khoa thuộc danh mục kỹ thuật ở tuyến 4 (danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Như vậy, trên cơ sở phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB, phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ, hoặc chứng nhận và năng lực người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho phép người hành nghề được được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề có chứng chỉ "khám bệnh, chữa bệnh đa khoa" được khám bệnh, kê đơn của các chuyên khoa theo quy định.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 6403/BYT-KCB ngày 30/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,345

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn