Tất tần tật quy định về thi giáo viên giỏi các cấp

15/10/2019 10:59 AM

Pháp luật hiện hành quy định về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT như sau:

File Word các Thông tư quy định về thi giáo viên giỏi

I. Cấp mầm non

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

- Đối với cấp trường: giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

- Đối với cấp huyện: giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở trên địa bàn cấp huyện.

- Đối với cấp tỉnh: giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức Hội thi.

2. Điều kiện tham gia

**Cấp trường:

- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

- Đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

- Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

**Cấp huyện

- Đảm bảo điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm đó hoặc năm trước liền kề năm tham gia Hội thi.

**Cấp tỉnh

- Đảm bảo điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện;

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện ít nhất 1 lần trong 3 năm trước liền kề.

2. Nội dung và hình thức thi

- Thi viết tự luận, trắc nghiệm, hoặc kết hợp cả hai hình thức với Bài thi kiểm tra năng lực về:

+ Kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc

+ Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành.

- Thi thực hành tại lớp học với nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó; Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng:

+ Hội thi cấp trường: thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên tự chọn.

+ Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh:

Thực hành hai hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ) và thực hành hai hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo).

(Một hoạt động do giáo viên tự chọn, một hoạt động giáo dục do BTC xác định bằng hình thức bốc thăm).

II. Cấp tiểu học, THCS, THPT

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

**Cấp trường

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường được tham gia Hội thi nếu có các điều kiện sau:

- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

- Sáng kiến, sản phẩm nghiên cứu khoa học phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại.

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

- Phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

**Cấp huyện

Giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường học trên địa bàn cấp huyện nơi tổ chức Hội thi được tham gia nếu có các điều kiện sau:

- Hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;

- Có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.

**Cấp tỉnh

Giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường học trên địa bàn cấp tỉnh nơi tổ chức Hội thi được tham gia khi có các điều kiện sau:

- Hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, THCS), cấp trường (đối với giáo viên THPT);

+ Có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên tiểu học, THCS) và cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên THPT).

2. Nội dung và hình thức thi

- Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi.

(Giáo viên nộp lại cho BTC có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT).

- Một bài kiểm tra năng lực về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

(Thi viết hoặc thực hành; nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức).

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

(Được tổ chức tại lớp học; là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó và giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng).

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010;

- Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,720

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn