Chính sách mới >> Tham nhũng 21/07/2023 14:00 PM

06 hành vi chạy chức, chạy quyền mới nhất theo Quy định 114-QĐ/TW

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
21/07/2023 14:00 PM

Xin cho tôi biết những hành vi nào được xem là hành vi chạy chức, chạy quyền theo quy định mới nhất của Bộ Chính trị? – Phước Thanh (Kiên Giang)

06 hành vi chạy chức, chạy quyền mới nhất theo Quy định 114-QĐ/TW

06 hành vi chạy chức, chạy quyền mới nhất theo Quy định 114-QĐ/TW (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

06 hành vi chạy chức, chạy quyền mới nhất theo Quy định 114-QĐ/TW

Hành vi chạy chức, chạy quyền là một trong ba nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cụ thể, các hành vi được xem là hành vi chạy chức, chạy quyền được quy định tại Điều 4 Quy định 114-QĐ/TW như sau:

(1) Trực tiếp hoặc gián tiếp môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

(2) Tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất, phi vật chất khác, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được sự ủng hộ, tín nhiệm, vị trí, chức vụ, quyền lợi.

(3) Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng quân hàm... nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

(4) Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

(5) Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc phân công, bổ nhiệm, giới thiệu, đề cử, chỉ định bản thân.

(6) Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để đặt ra yêu cầu vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

Quy định về xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy định 114-QĐ/TW năm 2023, cụ thể như sau:

(1) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm Quy định 114-QĐ/TW năm 2023 thì cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý sau:

- Bị khiển trách thì sau thời hạn ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị cảnh cáo thì xem xét miễn nhiệm.

Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định miễn nhiệm có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị cách chức thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định cách chức có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Bị khai trừ ra khỏi Đảng thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

(2) Đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ có kết luận vi phạm thì chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

Xem thêm nội tại Quy định 114-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định 205-QĐ/TW năm 2019.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,368

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn