Chính sách mới >> Tài chính 17/11/2021 16:44 PM

Điều kiện thực hiện cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/11/2021 16:44 PM

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2021/TT-BTC quy định về vấn đề quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Điều kiện thực hiện cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

Điều kiện thực hiện cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN (Ảnh minh họa)

Theo đó, đơn vị sử dụng ngân sách được thực hiện cam kết chi khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Đề nghị cam kết chi của đơn vị sử dụng ngân sách phải đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo Mẫu quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý, cụ thể:

- Dấu, chữ ký trên Giấy đề nghị cam kết chi NSNN, điều chỉnh cam kết chi NSNN khớp đúng với mẫu dấu và mẫu chữ ký đăng ký giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và đảm bảo còn hiệu lực.

(So với hiện hành, quy định rõ hơn về hồ sơ là giấy đề nghị cam kết chi NSNN, điều chỉnh cam kết chi NSNN và phải đảm bảo còn hiệu lực).

- Hợp đồng thực hiện cam kết chi phải đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của hợp đồng.

 (Hiện hành, yêu cầu tuân thủ quy trình, thủ tục về mua sắm đấu thầu, chỉ định thầu).

 (2) Số tiền đề nghị cam kết chi không vượt quá dự toán hoặc kế hoạch vốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao còn được phép sử dụng.

(So với hiện hành, bổ sung cụm từ “kế hoạch vốn” ).

 - Trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở dự toán tạm cấp ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách đối với các nhiệm vụ chi không thể trì hoãn được theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

(So với hiện hành, thay đổi cụm từ “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” bằng “Quốc hội, Hội đồng nhân dân”, bổ sung thêm yếu tố “không thể trì hoãn” đối với dự toán NSNN và phương án phân bổ NSNN).

 - Trường hợp chi ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở dự toán ứng trước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

(So với hiện hành, thay “đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư” bằng “cơ quan nhà nước có thẩm quyền”).

 (3) Đề nghị cam kết chi năm ngân sách hiện hành của đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 25/01 năm sau.

(So với hiện hành, bỏ đi trường hợp ngoại lệ “cam kết chi dự toán ứng trước của các khoản phí thường xuyên”)

 (4) Có đầy đủ hồ sơ đề nghị cam kết chi theo đúng quy định và dự toán, kế hoạch vốn đã được nhập, phê duyệt trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách - Kho bạc (TABMIS).

 Thông tư 89/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/11/2021 và thay thế Thông tư 113/2008/TT-BTC, Thông tư 40/2016/TT-BTC.

 Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,338

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn