Chính sách mới >> Tài chính 26/02/2021 10:10 AM

Năm 2021, cung cấp thanh toán trực tuyến các khoản thuế nội địa trên Cổng DVCQG đạt 100%

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
26/02/2021 10:10 AM

Ngày 25/02/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn 1250/VPCP-KSTT về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao.

Năm 2021, cung cấp thanh toán trực tuyến các khoản thuế nội địa trên Cổng DVCQG đạt 100%

Năm 2021, cung cấp thanh toán trực tuyến các khoản thuế nội địa trên Cổng DVCQG đạt 100%

Theo đó, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức triển khai đạt mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP, đơn cử như:

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đổi với các khoản thuế nội địa trên Công Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

- Bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20%;

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng, số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25 %;

Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyên trị Công Dịch vụ công quốc gia đạt 50%;

100% kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ trạng thái trên Công Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán viện phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50% số lượng các bệnh viện từ hạng 2 trở lên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán học phí trực tuyển trên Công Dịch vụ công quốc gia đạt 30 % số lượng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,855

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn