Thông báo quan trọng về chi trả lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt từ kỳ chi trả tháng 6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
01/06/2024 08:55 AM

BHXH TPHCM vừa có Công văn 3607/BHXH-KHTC ngày 31/5/2024 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông báo quan trọng về chi trả lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt từ kỳ chi trả tháng 6/2024 (Hình từ internet)

Chi trả lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Nội dung văn bản nêu rõ: Thực hiện Quy trình 2286/C06-TCKT ngày 22/3/2024 của Bộ Công an và BHXH Việt Nam về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; BHXH TPHCM đề nghị các Phòng nghiệp vụ; BHXH quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Bưu điện Thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

(1) BHXH quận huyện phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và quận huyện (Công an quận, huyện) và các đơn vị có liên quan thực hiện:

- Quán triệt Quy trình phối hợp 2286/C06-TCKT, hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2224

- Tổ chức thực hiện Quy trình phối hợp 2286/C06-TCKT từ tháng 06/2024 đến trước ngày 15/9/2024.

- Ngay trong đầu tháng 6/2024, tham mưu cho UBND quận, huyện thành lập Tổ công tác cấp xã gồm lực lượng Công an cấp xã/CSKV là Tổ trưởng, chuyên viên BHXH là Tổ phó, cán bộ bưu điện, tổ chuyển đổi số cộng đồng.

(2) Quy trình phối hợp chi tiết như sau:

(2.1) BHXH quận huyển tổ chức in “PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC NHẬN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG” (gọi tắt là Phiếu khảo sát, mẫu Phụ lục 1 đính kèm Công văn 3607/BHXH-KHTC năm 2024):

- Căn cứ file dữ liệu do Phòng Công nghệ thông tin cung cấp tại địa chỉ (https://mail.vss.gov.vn/cloud/s/Xixsv4Sf6qZUIqA ), BHXH quận huyện in Phiếu khảo sát (dùng Mail Merge) toàn bộ người hưởng thuộc đơn vị mình quản lý (bao gồm người hưởng bằng tiền mặt và TTKDTM). Trên Phiếu khảo sát in sẵn các trường dữ liệu cơ quan BHXH đang có (quận, huyện người hưởng đang nhận lương hưu, họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, Số CMND và Số định danh cá nhân/ CCCD, Mã số BHXH, địa chỉ thường trú, nơi cư trú hiện tại, số điện thoại liên lạc, loại hình chế độ đang được hưởng, phương thức nhận chế độ, số tài khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng).

- Riêng đối với Phiếu khảo sát của người hưởng nhận bằng tiền mặt, BHXH quận huyện sắp xếp, đánh số thứ tự theo danh sách chi trả mẫu C72-HD để thuận lợi cho việc phát phiếu khảo sát.

- Trường hợp BHXH quận, huyện không đủ nhân lực để tự in, thì thực hiện thuê dịch vụ in, ưu tiên in Phiếu khảo sát đối với người hưởng bằng tiền mặt trước (do thời gian thực hiện gấp). Việc thuê in đảm bảo đúng thủ tục đấu thầu, mua sắm, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

(2.2) Vận động tuyên truyền đến từng người hưởng kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng:

**Đối với người hưởng đang nhận lương hưu và chế độ BHXH qua phương thức tiền mặt:

*Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt tại các điểm chi trả.

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 03/6/2024, hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2024:

- BHXH quận, huyện phối hợp cùng Tổ công tác cấp xã, Bưu điện Thành phố, Ngân hàng tổ chức gặp trực tiếp người hưởng tại các điểm chi trả, sử dụng Phiếu khảo sát để thu thập thông tin, phân loại nhóm người hưởng.

BHXH quận huyện phối hợp với Ngân hàng (đặc biệt các Ngân hàng BHXH quận, huyện đã mở tài khoản chi hưu trí, tử tuất) để thực hiện quy trình phối hợp. Lưu ý chỉ bố trí một Ngân hàng tại một điểm chi trả.

- Quy trình khảo sát tại điểm chi trả

+ Cơ quan Bưu điện bố trí một bàn khảo sát tại điểm chi trả, thành viên Tổ công tác ngồi tại bàn này, BHXH quận huyện báo danh sách tên và số điện thoại của thành viên Tổ công tác được cử tham gia khảo sát gắn theo từng điểm chi trả;

+ Khi người hưởng đến điểm chi trả, nhân viên bưu điện hướng dẫn qua bàn khảo sát trước để Tổ công tác lấy thông tin khảo sát;

+ Sau khi lấy thông tin xong, Tổ công tác thu lại Phiếu khảo sát thì mời người hưởng qua bàn chi trả của bưu điện để nhận tiền.

+ Phân nhóm người hưởng

+ Đối với người hưởng đã có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản: vận động đăng ký nhận qua tài khoản; hướng dẫn người hưởng có nhu cầu chuyển hình thức nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt điền mẫu 2-CBH (Thông báo thay đổi thông tin người hưởng).

+ Đối với người hưởng chưa tài khoản: vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và nhận chế độ qua tài khoản.

*Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt già yếu, không đi lại được; người hưởng ủy quyền và người hưởng chưa gặp được tại điểm chi trả.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 16/6/2024 cho đến 30/6/2024

-  BHXH quận, huyện phối hợp cùng Tổ công tác cấp xã (lực lượng Công an xã làm nòng cốt) đến xác minh, khảo sát tại địa chỉ.

  - Đối với người hưởng bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (người già yếu, không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền): tiếp tục chi trả tại nhà qua tổ chức dịch vụ chi trả.

  - Đối với người bị mất năng lực hành vi dân sự, không thể nhận tiền và ủy quyền cho người khác nhận thay: hướng dẫn thực hiện thủ tục giám hộ theo luật dân sự.

**Đối với người hưởng đang nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

- Thời gian thực hiện: từ ngày 16/6/2024 đến 15/9/2024 (kể cả thứ bảy, chủ nhật)

BHXH quận, huyện cử cán bộ tham gia Tổ công tác (cán bộ Công an cấp xã/CSKV chủ trì) đến nhà theo địa chỉ người hưởng, sử dụng Phiếu khảo sát để xác minh kết hợp làm sạch dữ liệu người hưởng, xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản, xác thực người hưởng và tình trạng người hưởng.

Xem thêm nội dung tại Công văn 3607/BHXH-KHTC ngày 31/5/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,678

Bài viết về

Thanh toán không dùng tiền mặt

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn