Chính sách mới >> Tài chính 03/06/2020 09:35 AM

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/06/2020 09:35 AM

Công văn 1978/UBND-KT ngày 27/5/2020 của UBND TP.Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc “...Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.”; Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại các Thông báo:  số 27/TB-VPCP ngày 22/01/2019 và số 259/TB-VPCP ngày 25/07/2019: “...bảo đảm hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn” - hiện tại đã có 86.729 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ khoảng 67%).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Thông báo 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội: “trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử...”;

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị (tương tự hệ thống đã áp dụng triển khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 11/2017)

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Hóa đơn điện tử, Biên lai điện tử giữa các đơn vị; báo cáo UBND Thành phố kết quả hàng tháng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp, nghiêm túc thực hiện chương trình triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn Thành phố

Công văn 1978/UBND-KT được UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 27/5/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,264

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn