Chính sách mới >> Tài chính 09/05/2019 10:19 AM

Đây là đáp án cho câu hỏi: “Thực tế giá điện tăng bao nhiêu %?”

09/05/2019 10:19 AM

Thời gian gần đây, nhiều thành viên thắc mắc: “Thực tế, giá điện đã tăng từ ngày 20/3/2019 là bao nhiêu %? Có phải chỉ tăng hơn 8% hay tăng rất nhiều…?”.

Để thuận tiện cho quý thành viên biết được việc tăng giá điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 dẫn đến người dùng phải trả thêm bao nhiêu tiền, tỉ lệ % tiền phải trả thêm là bao nhiêu; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT lập File Excel về sự tác động của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019.

Theo đó, quý thành viên chỉ cần nhập số Kwh điện sử dụng trong tháng vào ô màu vàng thì sẽ biết ngay số tiền phải trả thêm do tăng giá điện là bao nhiêu tại ô màu xanh, tỉ lệ % tiền trả thêm do tăng giá điện là bao nhiêu tại ô màu đỏ.

File Excel về sự tác động của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019

giá điện

File Excel về sự tác động của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019

Giả định trong tháng 4/2019, gia đình chị Nguyễn Thị Y sử dụng 252 Kwh điện, thì:

- Số tiền điện phải thanh toán (tính theo giá mới tại Quyết định 648, áp dụng từ ngày 20/3/2019) như sau:

+ Bậc 1: 50 x 1.678 = 83.900 đồng

+ Bậc 2: 50 x 1.734 = 86.700 đồng

+ Bậc 3: 100 x 2.014 = 201.400 đồng

+ Bậc 4: 52 x 2.536 = 131.872 đồng

Tổng bằng 503.872 đồng, cộng với 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng số tiền phải thanh toán là 554.259 đồng.

- Số tiền điện phải thanh toán (nếu áp dụng theo giá chưa tăng, giá cũ tại Quyết định 4495) như sau:

+ Bậc 1: 50 x 1.549 = 77.450 đồng

+ Bậc 2: 50 x 1.600 = 80.000 đồng

+ Bậc 3: 100 x 1.858 = 185.800 đồng

+ Bậc 4: 52 x 2.340 = 121.680 đồng

Tổng bằng 464.930 đồng, cộng với 10% VAT bằng số tiền phải thanh toán là 511.423 đồng.

Kết luận: Với việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, nên số tiền điện mà gia đình chị Nguyễn Thị Y phải trả thêm là 42.836 đồng (khoảng 8,38%).

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,873

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn