Sẽ có lộ trình chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ EVN về Bộ Công Thương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/05/2024 17:30 PM

Theo Thông báo 234/TB-VPCP ngày 21/05/2024, sẽ có lộ trình chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ EVN về Bộ Công Thương.

Đa phần đều thống nhất việc tách A0 độc lập khỏi EVN về Bộ Công Thương (Hình từ internet)

Quy định về Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia

Theo quy định tại Thông tư  40/2014/TT-BCT thì điều độ hệ thống điện là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức vận hành đã được xác định.

Và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đảm nhiệm cấp điều độ quốc gia, đây được xem là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều độ hệ thống điện quốc gia.

Sẽ có lộ trình chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ EVN về Bộ Công Thương

Theo kết luận tại Thông báo 234/TB-VPCP năm 2024 thì đa phần các Bộ, cơ quan, EVN, A0 đều thống nhất việc tách A0 độc lập khỏi EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về Bộ Công Thương. Có thể thấy, đây là nội dung chính tại cuộc họp vừa qua. Cụ thể kết luận về vấn đề trên được phổ biến như sau:

Ở cuộc họp vừa qua thì ý kiến của các Bộ, cơ quan, EVN, A0 đều thống nhất việc tách A0 độc lập khỏi EVN về Bộ Công Thương là phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Điện lực và quy định pháp luật hiện hành.

Các công việc để triển khai tách đã được chuẩn bị đến nay theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Trên cơ sở đó, đồng ý thực hiện theo lộ trình từ ngày 01/8/2024 để hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm EVN và A0 không xáo trộn nhiều, chuyển giao nguyên trạng và điều chỉnh từng bước, nghiên cứu kỹ lưỡng, có các cơ chế về thu nhập cho cán bộ A0, về vốn lưu động, vốn đầu tư cho A0, bảo đảm A0 hoạt động ổn định, liên tục, hiệu quả sau khi chuyển về Bộ Công Thương; không để trục lợi, lợi dụng việc này để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý mọi vấn đề liên quan.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp và kết luận tại Thông báo 234/TB-VPCP, hoàn thiện Báo cáo thẩm định Đề án tách A0 từ EVN để thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn bảo đảm các nội dung theo đúng Thông báo này và các chỉ đạo liên quan của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (lưu ý có ý kiến tham gia cụ thể về dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương theo Đề án, bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ, khả thi, rõ lộ trình, bước đi phù hợp), gửi Ủy ban Quản lý vốn trước ngày 25/5/2024 theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định bảo đảm tính hiệu quả việc thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp và kết luận tại Thông báo này, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định nêu trên, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Quyết định theo quy định (trong đó lưu ý hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định 23/2022/NĐ-CP), trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong tháng 5/2024. Đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Công ty A0 từ Ủy ban Quản lý vốn về Bộ Công Thương, thỏa thuận với Bộ Công Thương để trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo quy định.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thông báo các Bộ, cơ quan biết, phối hợp thực hiện.

Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,396

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn