Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của EVN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
27/04/2024 10:35 AM

Cho tôi hỏi kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của EVN thế nào? - Hoàng Khánh (TPHCM)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của EVN

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của EVN (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 26/4/2024 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của EVN 

Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thì mục tiêu tổng quát và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

* Mục tiêu tổng quát:

- Đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 và Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

- Phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

- Giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, phù hợp với xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

- Sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện năng (bao gồm cả xuất - nhập khẩu điện năng), tư vấn điện là ngành, nghề kinh doanh chính.

- Góp phần chính trong nhiệm vụ bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân với giá điện hợp lý, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn.

* Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 

- Chỉ đạo công tác vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo an ninh cung cấp điện. Thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vai trò chính trong bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

- Đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao theo Quy hoạch phát triển điện lực và các khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, nhất là các công trình quan trọng, trọng điểm, cấp bách như công trình đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); xây dựng lưới điện thông minh, hiệu quả đồng bộ với nguồn điện và cung cấp điện cho phụ tải. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển và vận hành thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam theo các cấp độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; sớm triển khai và thúc đẩy vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

- Thực hiện đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước, có giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phát huy các thế mạnh hiện có để tạo ra những giá trị mới cho Tập đoàn;

- Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh và vận hành linh hoạt, có khả năng tự động hóa cao từ khâu truyền tải tới khâu phân phối.

- Tích cực thực hiện các biện pháp, giải pháp về tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ theo hướng xây dựng và triển khai trải nghiệm khách hàng.

- Đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; đảm bảo an toàn tối đa cho người, thiết bị khi xảy ra thiên tai; xây dựng văn hóa an toàn trong văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác huấn luyện, sát hạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của Tập đoàn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, giải quyết tốt các nguyện vọng của người lao động, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện trên cơ sở nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động.

- Xây dựng văn hóa và thương hiệu EVN là đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện và hết lòng vì khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Xem thêm Quyết định 345/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/4/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,494

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn