Khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/06/2024 08:20 AM

Ngày 27/5/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1260/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024.

Khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024

Ban hành khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng (LNG) năm 2024 (Hình từ Internet)

1. Khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024

Theo đó, khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện được quy định như sau: khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng (LNG).

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là: 0 - 2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá trần là 2.590,85 đồng/kWh.

Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024 như sau:

- Công suất tinh: 1.579.125 kW.

- Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 6.330,2 BTU/kWh.

- Giá LNG (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí sau tái hóa): 12,9792 USD/tr.BTU.

- Tỷ giá: 24.520 đồng/USD.

Căn cứ khung giá phát điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.

2. Khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG năm 2024 áp dụng với đối tượng nào?

Lưu ý rằng, khung giá nêu trên được áp dụng với các đối tượng được quy định điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện bao gồm:

- Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện đấu nối với hệ thống điện quốc gia có tổng công suất lắp đặt trên 30MW.

- Các nhà máy điện có công suất lắp đặt từ 30 MW trở xuống tự nguyện tham gia thị trường điện, trừ các nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu, các nhà máy điện chạy dầu, các nhà máy điện độc lập được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới tái tạo (gió, địa nhiệt, thuỷ triều và sinh khối) và các nhà máy điện có cơ chế riêng do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG được xây dựng trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện được quy định tại Điều 3 Thông tư 57/2014/TT-BCT, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 31/2022/TT-BCT), bao gồm:

- Khung giá phát điện là dải giá trị từ 0 (không) đến mức giá trần của từng loại hình nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện được xây dựng và ban hành hàng năm.

- Đối với nhà máy nhiệt điện: giá trần là giá phát điện của Nhà máy điện chuẩn, phương pháp xác định giá phát điện của Nhà máy điện chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư 57/2014/TT-BCT.

4. Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG

Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện nhà máy điện khí LNG được quy định tại Điều 10 Thông tư 57/2014/TT-BCT (được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 31/2022/TT-BCT), bao gồm:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của nhà máy điện được duyệt. Chủ đầu tư các nhà máy điện này có trách nhiệm cung cấp Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

+ Trên cơ sở các số liệu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được duyệt, Tổng mức đầu tư có hiệu lực tại thời điểm tính toán khung giá phát điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận được trước ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc số liệu thực tế đàm phán hợp đồng mua bán điện (nếu có). Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán hoặc có thể thuê tư vấn tính toán giá phát điện các nhà máy nhiệt điện căn cứ theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư 57/2014/TT-BCT;

+ Đề xuất lựa chọn Nhà máy điện chuẩn, lựa chọn các thông số được sử dụng tính toán giá phát điện cho Nhà máy điện chuẩn quy định tại Phụ lục I Thông tư 57/2014/TT-BCT phù hợp với thực tế thực hiện các hợp đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 57/2014/TT-BCT, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định:

+ Tính toán giá trần của nhà máy thủy điện theo phương pháp quy định tại Điều 9 Thông tư 57/2014/TT-BCT.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện nêu tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 57/2014/TT-BCT, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.

- Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm lựa chọn nhà máy điện chuẩn và tổ chức thẩm định khung giá phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình.

- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho năm tiếp theo và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực. Trường hợp khung giá phát điện của năm tiếp theo chưa được công bố, cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện có hiệu lực gần nhất.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,304

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn