Điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
24/04/2024 14:15 PM

Cho tôi hỏi Kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024 được điều chỉnh như thế nào? – Hoàng Thi (Ninh Thuận)

Điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Ngày 19/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 924/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024.

Quyết định 924/QĐ-BCT

Theo đó, Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khổ (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 như sau:

- Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3110/QĐ- BCT được điều chỉnh là 310,6 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

- Tổng điện năng sản xuất của các nhà nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm máy điện (tại đầu cực máy phát) và mùa khô (các tháng 4, 5, 6,7) trong năm 2024 để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia tại Điều 1 Quyết định 3376/QĐ-BCT được điều chỉnh là 111,468 tỷ kWh.

Ngoài ra, trách nhiệm của các đơn vị liên quan như sau:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm:

+ Công bố cập nhật Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 theo Phương án 1 tại Công văn số 1974/EVN-KH+TTĐ+KTSX và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 theo Phương án 2 bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng tại Công văn 1974/EVN-KH+TTĐ+KTSX cho Chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động cập nhật/điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị sản xuất điện, kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

+ Chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Đơn vị phát điện, phần phối thuộc phạm vi quản lý quản triệt kỷ luật vận hành, thực hiện mọi giải pháp và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cao nhất để đảm bảo cấp điện năm 2024, đặc biệt là cao điểm mùa khô.

+ Hàng tháng (đặc biệt là giai đoạn cao điểm mùa khô), thực hiện rà soát, cập nhật số liệu và tính toán lại Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia cho các tháng còn lại trong năm 2024. Trong trường hợp có biển động lớn về phụ tải, nguồn điện ảnh hưởng tới cân bằng cung-cầu điện, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cho các tháng còn lại trong năm 2024.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp nhiên liệu khác có trách nhiệm:

+ Tăng cường phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đảm bảo cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện và thực hiện nghiêm cam kết tại hợp đồng/thỏa thuận thương mại, cung cấp nhiên liệu đã ký kết;

+ Chỉ đạo, đôn đốc công tác giám sát, kiểm tra, củng cố các thiết bị của các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện; Rà soát đảm bảo sự làm việc bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của nhà máy điện; Chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng cho các thiết bị của nhà máy điện để kịp thời khắc phục sự cố và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 756

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn