Chính sách mới >> Tài chính 12/04/2019 14:40 PM

Thiếu tài liệu kỹ thuật, nhiều DN bị từ chối xác định trước mã số hàng hóa

12/04/2019 14:40 PM

Tổng cục Hải quan vừa trả lại hàng loạt hồ sơ xin xác định trước mã số hàng hóa của DN gửi tới do những hồ sơ này không gửi kèm tài liệu kỹ thuật- một cơ sở quan trọng để Tổng cục Hải quan hướng dẫn mã số hàng hóa XNK.

Báo Hải quan

Xác định trước mã số hàng hóa là một dịch vụ công của Tổng cục Hải quan. Ảnh: T.Trang.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số: Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; 1 bản chụp Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Tuy nhiên, tại các đơn xác định trước mã số hàng hóa của các Công ty TNHH MTV Biên Hòa SCM, Công ty TNHH XNK Hoàng Nam Tiến, Công ty TNHH Brenntag Việt Nam, Công ty TNHH TENTAC (Hà Nội) gừi tới Tổng cục Hải quan gần đây đều không có tài liệu kỹ thuật. Bên cạnh đó có trường hợp như Công ty TNHH 3M Việt Nam có gửi tài liệu kỹ thuật nhưng tài liệu này quá sơ sài, không đủ thông tin để phân loại hàng hóa.

Được biết, xác định trước mã số hàng hóa là một dịch vụ công của Tổng cục Hải quan. Đây cũng là quy định mang chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại, là một công cụ quan trọng tạo thuận lợi thương mại được khuyến nghị bởi Công ước Kyoto sửa đổi và được quy định trong một số Hiệp định Thương mại tự do đã được Hải quan Việt Nam áp dụng để hỗ trợ DN chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc thực hiện quy định xác định trước mang lại lợi ích cho cả Hải quan và DN. Cơ quan Hải quan nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý nhờ đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, phân bổ nguồn lực hợp lý vào các giai đoạn trước, trong và sau thông quan. Trong khi đó, DN sẽ căn cứ vào những thông tin được cung cấp trước có tính ràng buộc pháp lý để nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và tính toán lợi nhuận. Điều này làm tăng độ chắc chắn và có thể dự doán được cho các DN khi tham gia các giao dịch thương mại quốc tế.

Những trường hợp bị từ chối, Tổng cục Hải quan đều có công văn thông báo rõ ràng, trong đó hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, cách lấy mẫu nếu DN vẫn tiếp tục có yêu cầu xin xác định trước mã số.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,730

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn