Chính sách mới >> Tài chính 20/02/2019 13:42 PM

08 loại tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

20/02/2019 13:42 PM

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hệ thống tài khoản (TK) kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được chia thành 08 loại TK:

- Loại TK tài sản: Từ Tài khoản 101 - Tài khoản 391.

- Loại TK nợ phải trả: Từ Tài khoản 415 - Tài khoản 491.

- Loại TK thanh toán: Tài khoản 519.

- Loại TK vốn chủ sở hữu: Từ Tài khoản 601 - Tài khoản 691.

- Loại TK doanh thu: Từ Tài khoản 701 - Tài khoản 791.

- Loại TK chi phí: Từ Tài khoản 801 - Tài khoản 891.

- Loại TK xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 001.

- Loại TK ngoài bảng: Từ Tài khoản 901 - Tài khoản 999.

Trường hợp NHNN cần bổ sung TK cấp 1 hoặc sửa đổi TK cấp 1 về tên, ký hiệu, nội dung kết cấu để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Thông tư 05/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,113

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn