Sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
15/04/2024 09:30 AM

Có phải sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đúng không? – Quỳnh Như (Bình Phước)

Sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 12/04/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 304/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo Kế hoạch, sẽ có 04 văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 được xây dựng như sau:

(1) Xây dựng Nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

(2) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

(3) Xây dựng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Nhóm đặc biệt theo quy định của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương có liên quan.

- Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Trước ngày 15/10/2024.

(4) Xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan có liên quan.

- Thời gian ban hành: Trước ngày 15/11/2024.

Việc xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 phải đảm bảo mục đích, yêu cầu như sau:

(1) Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 trên phạm vi cả nước.

- Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nhân dân trong việc thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

(2) Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

- Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

Xem thêm tại Quyết định 304/QĐ-TTg có hiệu lựctừ ngày 12/04/2024.

Được biết, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2025. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 386

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn