Quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
26/10/2023 15:52 PM

Hiện nay, vấn đề pháp lý liên quan đến chung cư mini được nhiều người quan tâm. Vậy quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở mới nhất được đề xuất thế nào?

Quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Những quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở (Hình từ internet)

Quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Xem: Dự thảo Luật Nhà ở mới nhất (cập nhật ngày 23/10/2023)

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV và dự kiến thông qua và cuối kỳ họp này.

Trong đó, đề xuất bổ sung quy định về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (hay còn gọi là chung cư mini) vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cụ thể, các quy định về chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm:

Quy định về hành vi bị nghiêm cấm liên quan chung cư mini

Tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định:

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm

…4. Xây dựng nhà ở trên đất không được đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật này; xây dựng, cải tạo nhà ở không đúng quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định phải áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở được quy định trong Luật này. Phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trái quy định của Luật này…”

Như vậy, việc phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trái quy định của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là hành vi bị nghiêm cấm.

Quy định về phát triển chung cư mini

Tại Điều 57 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) như sau:

(1) Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở:

- Nhà ở có từ 02 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua đối với từng căn hộ;

- Nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê.

Việc bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(2) Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì việc đầu tư xây dựng nhà ở này phải thực hiện theo quy định sau đây:

- Đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

- Phải được thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

(3) Việc quản lý vận hành nhà ở quy định tại khoản (1) và (2) được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

(4) Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhà ở quy định tại khoản (1) và (2).

Quy định về phát triển chung cư mini với nhà ở xã hội

“Điều 77. Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này; đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật này chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 80. Hình thức phát triển nhà ở xã hội

…6. Cá nhân xây dựng nhà ở xã hội để cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật này thuê.

Điều 82. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

…4. Trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 6 Điều 80 của Luật này thì có thể xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật này.”

Xem thêm nội dung nổi bật tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,562

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn