09 nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/06/2024 15:23 PM

Bài viết sau đây có nội dung về nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội được quy định trong Luật Nhà ở 2023.

09 nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023

09 nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023 (Hình từ Internet)

1. Nhà ở xã hội là gì?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Nhà ở 2023 thì nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

2. 09 nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023

Nguồn vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội được quy định tại khoản 3 Điều 115 Luật Nhà ở 2023 bao gồm:

- Vốn của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; vốn của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

- Vốn huy động thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức, cá nhân;

- Vốn của đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội;

- Vốn quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Nhà ở 2023:

+ Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

+ Vốn từ công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn huy động từ Quỹ phát triển đất, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

- Vốn do Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội hoặc vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định;

- Nguồn tài chính công đoàn để thực hiện dự án quy định tại khoản 4 Điều 80 Luật Nhà ở 2023;

- Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam;

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

- Nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở

Theo Điều 116 Luật Nhà ở 2023 thì nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở được quy định như sau:

- Việc huy động vốn để phát triển nhà ở phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Huy động đúng hình thức;

+ Có đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật về nhà ở;

+ Phù hợp đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2023;

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp huy động nguồn vốn của Nhà nước theo quy định tại Điều 113 Luật Nhà ở 2023 thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công;

+ Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 114 Luật Nhà ở 2023 chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm e khoản 1 Điều 116 Luật Nhà ở 2023 hoặc hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Việc huy động vốn không đúng hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý.

- Việc sử dụng vốn để phát triển nhà ở phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

+ Bảo đảm công khai, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có vốn được huy động;

+ Phải sử dụng vào mục đích để phát triển nhà ở và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, không được sử dụng vốn đã huy động cho dự án khác hoặc mục đích khác;

+ Việc bố trí và sử dụng nguồn vốn để phát triển nhà ở phải phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt.

Xem thêm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Luật Nhà ở 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, các điểm a, c, đ, e và g khoản 2, khoản 3, các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 5 Điều 198 Luật Nhà ở 2023.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 525

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn