Đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
06/10/2023 16:13 PM

Có phải TPHCM vừa đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng?

TPHCM: Đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng

Đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng (Hình từ internet)

TPHCM: Đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các Bộ Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Theo đó, đề xuất 05 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng bao gồm:

+ Bí thư Chi bộ;

+ Trưởng khu phố hoặc Trưởng ấp;

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận;

+ Chi hội trưởng Phụ nữ;

+ Bí thư Chi đoàn Thanh niên hoặc Trưởng Chi hội khác.

(Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định không quá 03 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng gồm:

- Bí thư Chi bộ;

- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố;

- Trưởng Ban công tác Mặt trận.)

Như vậy, so với quy định hiện hành, thì sẽ có thêm chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được phụ cấp hàng tháng tại TPHCM gồm: Chi hội trưởng Phụ nữ; Bí thư Chi đoàn Thanh niên hoặc Trưởng Chi hội khác.

Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

(1) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

(2) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại khoản (1) được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại mục (1), (2) được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.800.000 đồng/tháng.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở khu phố, ấp thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Cụ thể, mức khoán quỹ phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp chi tiết như sau:

Đối tượng

Mức khoán quỹ phụ cấp

Đối tượng (1):

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.

10.800.000 đồng.

Đối tượng (2):

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng (1)

8.100.000 đồng.

Mức phụ cấp hàng tháng với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp sẽ căn cứ vào số lượng chức danh, mức khoán quỹ phụ cấp nêu trên theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,026

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức 2023

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn