Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ở cấp trung ương và cấp tỉnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/12/2022 17:28 PM

Xin cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ở cấp trung ương được thực hiện như thế nào? - Khánh Linh (Bến Tre)

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ở cấp trung ương và cấp tỉnh

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in ở cấp trung ương và cấp tỉnh

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2291/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó, hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp trung ương và cấp tỉnh.

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp trung ương

1.1. Điều kiện hoạt động của cơ sở in thực hiện thủ tục hành chính cấp trung ương

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

- Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

- Có chủ sở hữu là tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có chủ sở hữu là công dân Việt Nam) hoặc cá nhân là công dân Việt Nam; có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cấp trung ương

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (thực hiện theo Mẫu số 01 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP)

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập.

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định (thực hiện theo Mẫu số 03 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP)

Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in

1.3. Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp trung ương

- Trước khi hoạt động, cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cơ sở in thuộc các tổ chức doanh nghiệp do Nhà nước là chủ sở hữu thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP (gồm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; tem chống hàng giả) phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.4. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; (Địa chỉ Cục Xuất bản, In và Phát hành: Số 10 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

2.1. Điều kiện hoạt động của cơ sở in thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

- Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

- Có chủ sở hữu là tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có chủ sở hữu là công dân Việt Nam) hoặc cá nhân là công dân Việt Nam; có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (thực hiện theo Mẫu số 01 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP)

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập.

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định (thực hiện theo Mẫu số 03 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2022/NĐ-CP)

Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in

1.3. Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động in cấp tỉnh

Trước khi hoạt động, cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CP (gồm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; tem chống hàng giả) phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối với cơ sở in là chi nhánh có thực hiện chế bản, in, gia công sau in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.4. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát;

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quyết định 2291/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,346

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn