Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
09/12/2022 15:10 PM

Xin hỏi là đối với sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được Tổng cục thuế hướng dẫn thế nào? - Ngọc Tú (TP.HCM)

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

Tổng cục thuế ban hành Công văn 4485/TCT-PC ngày 01/12/2022 hướng dẫn sử dụng biểu mẫu xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

Theo đó, Tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

Xác định đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế

Xác định đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là đối tượng bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và khoản 3 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Trường hợp áp dụng mức tối thiểu, tối đa của khung tiền phạt

- Áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt đối với trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên;

Áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt đối với trường hợp có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã sử dụng để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt cụ thể.

Thời hạn ra quyết định thi hành vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

- Giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Điều 37 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

+ Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu giải trình và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020 thì:

Thời hạn ban hành quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020.

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện giải trình vi phạm hành chính theo các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định 125/2020/NĐ-CP nhưng không thuộc trường hợp được giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020 thì:

Thời hạn ban hành quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020.

- Thời hạn ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp cá nhân chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản theo quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Sử dụng các mẫu biên bản và mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Khi sử dụng các mẫu quyết định, đề nghị lưu ý một số nội dung sau:

- Về mã số thuế: bổ sung thông tin mã số thuế vào phần thông tin tổ chức/cá nhân vi phạm.

- Về biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm 6.c Điều 1 mẫu quyết định số 02: 

Quyết định số 02

Đề nghị tham khảo điểm 6.c mẫu số 01/QĐ ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP để đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung biện pháp khắc phục hậu quả theo từng sắc thuế, nội dung kinh tế (tiểu mục), địa bàn hạch toán thu NSNN, cơ quan thuế quản lý khoản thu, số tiền thuế truy thu…

Mẫu số 01/QĐ

- Sử dụng mẫu số 01A/BB ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP để lập biên bản vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử.

Mẫu số 01A/BB

Xem chi tiết tại Công văn 4485/TCT-PC ban hành ngày 01/12/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,067

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn