Xử lý kỷ luật đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
09/07/2022 15:23 PM

Hiện hành, để đáp ứng nhu cầu công việc nhiều cơ quan tổ chức đòi hỏi văn bằng, chứng chỉ. Do đó, nhiều cá nhân sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để thông qua tuyển dụng. Vậy đảng viên sử dụng chứng chỉ, chứng nhận giả sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào?

Xử lý kỷ luật đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Xử lý kỷ luật đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

1. Xử lý khiển trách đối với đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Đảng viên sẽ bị kỷ luật theo hình thức khiển trách khi gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với hành vi sau:

Khai không đúng hoặc mua, bán, sử dụng, tặng, cho văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

(So với trước đây, bổ sung thêm hành vi mua, bán, tặng cho văn bằng, chứng chỉ)

(Khoản 1 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

2. Xử lý cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Đảng viên sẽ bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi sau:

+ Đã bị xử lý kỷ luật khiển trách nhưng tái phạm hoặc thực hiện lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng đối với hành vi khai không đúng hoặc mua, bán, sử dụng, tặng, cho văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

+ Thực hiện hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hoá hồ sơ cán bộ, đảng viên.

(Trước đây, quy định sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước)

+ Thực hiện hành vi cho người khác mượn, thuê, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc mục đích trái quy định.

(So với trước đây, bổ sung hành vi cho mượn, thuê văn bằng, chứng chỉ)

(Khoản 2 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

3. Xử lý khai trừ đối với đảng viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Đảng viên sẽ bị kỷ luật theo hình thức khai trừ khi thực hiện hành vi sau:

+ Thực hiện hành vi khai không đúng hoặc mua, bán, sử dụng, tặng, cho văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp gây hậu quả rất nghiêm trọng.

+ Thực hiện hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hoá hồ sơ cán bộ, đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng.

+ Thực hiện hành vi cho người khác mượn, thuê, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc mục đích trái quy định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

+ Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ. (Điểm mới)

(Khoản 3 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có hiệu lực từ ngày 06/7/2022 thay thế Quy định 07-QĐi/TW năm 2018, Quy định 102-QĐ/TW năm 2017.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,389

Bài viết về

Kỷ luật đảng viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn