Dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định trong năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
10/01/2022 11:05 AM

Ngày 08/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, trong đó dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định sửa đổi trong năm 2022.

Dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định trong năm 2022

Dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định trong năm 2022 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, Chính phủ dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định trong năm 2022 như sau:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật An ninh quốc gia.

- Đề nghị xây dựng Dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

- Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

- Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Dự án Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi).

- Đề nghị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

- Dự án Luật Dân số (thay thế Pháp lệnh dân số).

- Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

- Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

- Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp.

- Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

- Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

- Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

- Nghị định thay thế Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2012/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

- Nghị định quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

- Nghị định thay thế Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

- Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định 79/2015/NĐ-CP).

- Nghị định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

- Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

- Nghị định quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống tiêu chí thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê quốc gia.

- Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 138/2020/NĐ-CP, Nghị định 159/2020/NĐ-CP, Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

- Nghị định quy định về hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định 53/2015/NĐ-CPNghị định 104/2020/NĐ-CP).

- Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ luật lao động năm 2019).

- Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định Quản lý bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo - phần về Điện ảnh.

- Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập.

- Nghị định về hoạt động văn học.

- Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu "Gia đình tiêu biểu", "thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu", "xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

- Nghị định sửa đổi Nghị định 201/2013/NĐ/CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước.

- Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) tràng lĩnh vực ngân hàng.

- Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết 01/NQ-CP được ban hành ngày 08/01/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,697

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn