Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Số hiệu: 01/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 08/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 32/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026. Trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các vấn đề an ninh phi truyền thống, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng trân trọng. Đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao trên thế giới; kịp thời triển khai các giải pháp gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối ln của nền kinh tế được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt 16,4% dự toán, trong đó thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 khu vực kinh tế vượt khoảng 14,5% so với dự toán và tăng khoảng 11,3% so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 48,6 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%, tiếp tục là động lực tăng trưởng; thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững; đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực; uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo không đồng đều, chưa vững chắc, có thể thấp hơn năm 2021; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong phát triển kinh tế - xã hội. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả. Thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động ngày càng nặng nề...

I. CHỦ ĐỀ, QUAN ĐIỂM, TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của năm 2022 như sau:

1. Bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng chống chịu với tác động tiêu cực từ bên ngoài; nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Xác định tiêm chủng vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành công để phục hồi phát triển KTXH.

3. Chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển KTXH và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Tập trung thực hiện 03 trọng tâm: khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

4. Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần xây dựng hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

5. Bảo đảm an sinh xã hội, an dân, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

6. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH

a) Tập trung ưu tiên triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Triển khai nhất quán, nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sản xuất sau dịch bệnh. Thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vắc-xin, nhất là nghiên cứu tiêm cho trẻ em theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêm mũi thứ 3, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo mục tiêu của Chính phủ; thúc đẩy nhanh chóng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị trong nước, Phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở, đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị và tổ COVID-19 cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và cũng không hoảng hốt, lo sợ, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh khi dịch bùng phát.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, triển khai kịp thời các giải pháp tài khóa, tiền tệ thực hiện Chương trình để hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành, lĩnh vực quan trọng, khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Ưu tiên bố trí nguồn NSNN để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở những nơi cần thiết, cấp bách và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7-8%. Tập trung theo dõi, phân tích, dự báo thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất. Phát triển mạnh thương mại điện tử; đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Tăng cường đấu tranh với hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Nâng cao năng lực và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế. Xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm đối với những mặt hàng nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Phấn đấu tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 35% GDP. Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công tư. Thu hút chọn lọc nguồn lực đầu tư nước ngoài, tổ chức xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành chuỗi giá trị, chủ động phương án tạo mặt bằng sạch, hạ tầng kết nối, nhân lực... Chú trọng đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI.

b) Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điều hành chủ động, linh hoạt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác. n định thị trường tiền tệ. Điều hành các giải pháp tín dụng góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế; khuyến khích tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, người dân; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động: cho vay ngoại tệ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, huy động vốn của doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách. Chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trn thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu NSNN. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, thống nhất quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực hiện phân bổ theo quy định, nhất là các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, với tinh thần “thắt lưng buộc bụng” trong lúc khó khăn.

Bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đã được ban hành như chính sách an sinh xã hội, chế độ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, điều chỉnh lương hưu trong năm 2022 đối với người nghỉ hưu trước năm 1995, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan trung ương, địa phương trong điều hành giá, tránh gây tác động cộng hưởng, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá xăng dầu và hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác do nhà nước điều hành giá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trang thiết bị vật tư y tế và thuốc chữa bệnh.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

a) Tập trung thể chế hóa những định hướng chính sách của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế. Công tác trợ giúp pháp lý chú trọng phối hợp trong hoạt động tố tụng, quan tâm, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để chuyển đổi số và tham gia hiệu quả Phiên tòa trực tuyến. Hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tập trung khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai và phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số. Tập trung hoàn thiện, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực.

b) Phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, lao động, khoa học công nghệ (KHCN), bất động sản...

Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý thị trường tài chính, chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn; chủ động tham gia thị trường tài chính quốc tế. Hiện đại hóa, tăng cường công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật đối với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính.

Phục hồi, củng cố, vận hành và phát triển hiệu quả thị trường lao động, bảo đảm nguồn cung lao động đối với địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, động lực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối cung - cầu lao động. Thúc đẩy chuyển dịch lao động sang khu vực chính thức và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường KHCN, kết nối cung cầu công nghệ. Rà soát, tháo gkhó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản. Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, theo dõi sát tình hình để xử lý kịp thời các vấn đề "nóng" phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, nhà ở công vụ, công sở và thị trường bất động sản tại địa phương.

c) Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh thí điểm, thử nghiệm một số mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới để phục hồi và tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực có cơ hội và tiềm năng lớn như: du lịch, dịch vụ, vận tải, logistics... Đy nhanh tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

d) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển KTXH, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo chủ trương của Đảng. Hoàn thiện quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính; ngăn chặn, xử lý nghiêm, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

a) Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Xây dựng các giải pháp thiết thực, khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, phát triển xanh dựa trên đổi mới sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi, sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng KHCN

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng; hỗ trợ các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo 3 nhóm sản phẩm chủ lực, theo ngành, lĩnh vực và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với yêu cầu của thị trường; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương. Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông lâm thủy sản phù hợp với trạng thái bình thường mới và điều kiện thời tiết, dịch bệnh. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã có liên kết sản xuất với nông dân.

Cơ cấu lại, phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực dịch vụ quan trọng đang bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 như: thương mại, dịch vụ, logistics, vận tải, hàng không, du lịch... Tiếp tục thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh; từng bước mở rộng đối tượng, thị trường, điểm đến trong Chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam; tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới.

Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu sự cố, chống thất thoát, lãng phí. Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng theo hướng loại bỏ công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên nhiên liệu, không đáp ứng được quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân thực sự là một động lực, tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi số, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thúc đẩy hình thành và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, nhất là giữa các DNNVV với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn trong nước. Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, phát triển KHCN và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gắn với phát triển kinh tế địa phương hoặc quốc gia. Rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

c) Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thu hút các nguồn lực, nhất là từ xu hướng tăng trưởng xanh, các sáng kiến toàn cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu xây dựng, triển khai chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động, phấn đấu năng suất lao động tăng khoảng 5,5%. Tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả, có trọng điểm các chương trình KHCN cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, công nghệ cao, thị trường KHCN, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm và phát huy tối đa thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học.

d) Sớm hoàn thành phê duyệt và tổ chức triển khai đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg và quy định liên quan. Lựa chọn thời điểm, phương thức thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn phù hợp, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh. Tập trung xử lý dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Phấn đấu xử lý dứt điểm, có hiệu quả 5/12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và tiếp tục xây dựng phương án xử lý đối với 7 dự án, doanh nghiệp còn lại trong năm 2022.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực ngoài nhà nước phát triển các lĩnh vực sự nghiệp công, ưu tiên lĩnh vực có điều kiện.

đ) Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát chất lượng tín dụng của TCTD, rà soát kỹ, đánh giá lại chính xác nợ xấu nội bảng; đẩy nhanh tiến độ xử lý, cơ cấu lại 02 ngân hàng thương mại yếu kém trong năm 2022 và tiếp tục xây dựng phương án xử lý đối với các ngân hàng yếu kém còn lại. Tích cực triển khai giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh của TCTD theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ, tập trung vào hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng số.

e) Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, tăng cường quản lý nợ công

Triển khai kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Khai thác dư địa thu, chú trọng, không để thất thoát nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và chống xói mòn cơ sở thuế. Quản lý chặt chẽ, an toàn, hợp lý bội chi ngân sách Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ; bảo đảm thanh toán nợ đúng hạn, không để ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm quốc gia, phấn đấu cải thiện triển vọng tín nhiệm quốc gia trong năm 2022; chủ động thực hiện giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định.

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, giải thể đối với quỹ không hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (hoàn thành một số dự án thành phần: Cam Lộ - La Sơn; Dầu Giây - Phan Thiết; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Mai Sơn - Quốc lộ 45); dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cn Thơ; dự án Cng hàng không quốc tế Long Thành; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phấn đấu đưa vào hoạt động một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh... Sớm trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia có tính liên vùng, liên tỉnh giai đoạn 2021-2025.

b) Bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, nhất là chương trình chuyển đổi giảm phát thải các-bon; sớm hoàn thành việc cấp điện cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Có giải pháp xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả.

c) Khẩn trương triển khai các dự án hạ tầng nền tảng số quốc gia dùng chung. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ thông tin mở rộng đầu tư nội dung số trong các ngành công nghiệp và dịch vụ như: công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp an toàn, an ninh mạng...

d) Phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, cảng , trung tâm nghề cá lớn, khu neo đậu tránh trú bão; dự án hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 73%.

đ) Khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân phối hiện đại, hạ tầng bưu chính, viễn thông, logistics; đẩy mạnh phân phối qua thương mại điện tử, phương thức thanh toán thông minh, tạo thuận lợi cho truy xuất nguồn gốc, bảo đảm hàng hóa chất lượng, giá cả cạnh tranh. Chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, kho bãi, bố trí địa điểm tập kết hàng hóa, phương tiện khu vực cửa khẩu biên giới. Quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng xã hội (y tế, văn hóa, giáo dục), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo

a) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học, hoàn thiện hình thức tổ chức dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bám sát khuyến cáo của WHO, kinh nghiệm thế giới và của Việt Nam để triển khai kịp thời, đúng tiến độ việc tiêm vắc-xin cho trẻ em để nhanh chóng đưa học sinh trở lại trường gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.

b) Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới, đáp ứng yêu cầu phục hồi, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững. Tiếp tục cập nhật chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng đào tạo nhân lực có kỹ năng; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong DNNVV, đối tượng chính sách khác. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67-68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 27-27,5%.

c) Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo quốc gia. Đẩy nhanh thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển KHCN cho đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin, thống , hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN và đổi mới sáng tạo.

d) Đẩy mạnh việc xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN, thúc đẩy thương mại hóa và nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu KHCN vào ứng dụng trong thực tế. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN. Đổi mới cơ chế, tạo điều kiện cho nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ, hợp tác công tư trong triển khai dự án công nghệ quy mô lớn. Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để đề ra giải pháp phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

đ) Tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo lộ trình. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi nơi có điều kiện. Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khát vọng cống hiến, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng xã hội học tập. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Đẩy mạnh và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục đại học gắn với tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu gắn với giảng dạy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học.

e) Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chú trọng bồi dưỡng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực KHCN, đào tạo nguồn nhân lực số, nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.

6. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch

a) Phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt trong năm 2022 các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực tăng trưởng mới. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành thể chế điều phối vùng và quy chế phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết nội vùng, liên vùng; triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương, sớm tạo ra vùng động lực, cực tăng trưởng mới.

b) Đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị khu kinh tế ven biển. Phát triển hệ thống đô thị, kết nối với phát triển đường cao tốc, không gian phát triển kinh tế mới trong vùng và xây dựng nông thôn mới, gắn với quá trình đô thị hóa; có chính sách kiểm soát, quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo dân sinh, khắc phục tồn tại hạn chế. Đẩy mạnh quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, nhất là ở thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,5-42%.

Rà soát, phân bổ, tổ chức lại không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn tại từng vùng, địa phương; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển nhanh kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động lực và dịch vụ có sức cạnh tranh.

7. Phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, con người Việt Nam

a) Triển khai hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tổ chức phù hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc; kết nối cộng đồng, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật. Đẩy mạnh và đổi mới công tác văn hóa đối ngoại.

b) Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp người có công, trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh sách hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; xác nhận, công nhận người có công với cách mạng,

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022. Hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhà ở, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; không để sót đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện đăng ký hưởng và chi trả điện tử chính sách trợ giúp xã hội gắn với dịch vụ công trực tuyến. Nghiên cứu đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với người thu nhập thấp, người nghèo, hộ nghèo không có người trong độ tuổi lao động.

d) Hoàn thiện và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách giảm nghèo, duy trì mức gim tlệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) khoảng 1-1,5 điểm phần trăm/năm. Đẩy mạnh hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đầu tư và kết nối địa bàn nghèo, vùng lõi nghèo. Tăng cường hiệu quả truyền thông để huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên, chủ động thoát nghèo.

Đ) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường giám sát, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, mở rộng bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt mức 92%. Phấn đấu giảm số đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ phù hợp các nhóm đối tượng. Quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Tiếp tục rà soát, ban hành, triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiền lương để khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong bối cảnh mới. Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

g) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai nhanh, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Triển khai quyết liệt chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, hỗ trợ người lao động mua, thuê mua, thuê nhà.

h) Thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật, chương trình, đề án về lĩnh vực trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em; chú trọng phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi, đặc biệt giai đoạn 36 tháng đầu đời. Chủ động thực hiện giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm; giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em; giảm thiểu lao động trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về thực hiện quyền trẻ em.

i) Thực hiện hiệu quả Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo. Thí điểm mô hình hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới tại phường, xã, tổ dân phố.

k) Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở ngay trong năm 2022, phấn đấu có 9,4 bác sỹ và 29,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu. Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở các cấp. Xây dựng đề án, cơ chế hình thành các khu phức hợp y tế hiện đại ngang tầm khu vực. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong quản lý và khám, chữa bệnh. Thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ và nhân lực y tế giữa các tuyến, vùng, miền. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, an toàn thực phẩm, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn; chú trọng đối tượng là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số.

l) Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công các ngày Lễ lớn, sự kiện trọng đại, bảo đảm tiết kiệm, an toàn dịch bệnh. Phấn đấu đạt thành tích cao tại các sự kiện thể thao quan trọng.

m) Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án tổng thể phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

a) Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Huy động, sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên; tập trung rà soát, xử lý nghiêm vi phạm; duy trì độ che phủ rừng tối thiểu ở mức 42%. Chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi. Quản lý bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới. Xây dựng tài nguyên số, dữ liệu số về tài nguyên và môi trường, sớm hoàn thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quan trắc; vận hành Cổng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia.

b) Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, đến hành động của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi mường, phục hồi các hệ sinh thái. Khuyến khích phát triển dự án xanh, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển cơ sở xử lý, tái chế chất thải, rác thải với mô hình công nghệ phù hợp. Phấn đấu tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; khoảng 91% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Phát triển hệ thống quan trắc, giám sát môi trường dựa trên giải pháp thông minh.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đột phá, chiến lược, các chương trình, đề án, dự án cụ thể để hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26); chủ động tận dụng các hỗ trợ về tài chính, công nghệ, thu hút các dòng vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các mô hình thích ứng, tăng cường sức chống chịu, giảm thiểu tổn thất do thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình phát triển năng lượng. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; nâng cao năng lực, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục huy động nguồn lực, xây dựng các dự án cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đng bng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

a) Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Trung ương về xây dựng, chnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh.

b) Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c) Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm làm cơ sở tinh giản và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026; cắt giảm thực chất các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, gắn với sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; xây dựng Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Triển khai đầy đủ các nội dung kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính có liên quan đến Chính phủ. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, hội quan tâm. Tăng cường năng lực, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

e) Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật vụ việc mới phát sinh và tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

10. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

a) Theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là biên giới đất liền và trên biển. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng hội chủ nghĩa, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phn động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Triển khai đề án, kế hoạch về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển KTXH; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

b) Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh các địa bàn chiến lược. Triển khai hiệu quả chương trình, chính sách, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kim chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường.

11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

a) Quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

b) Triển khai nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác quan trọng khác, xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Tiếp tục chủ động, tích cực tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp tác tiểu vùng sông Mê Công, các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, trong những vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng, điều kiện cụ thể.

c) Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, văn hóa khai thác hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, hiệp định thương mại tự do (FTA). Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao y tế, tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ thiết thực cho phục hồi, phát triển KTXH và thúc đẩy những động lực mới cho tăng trưởng bền vững. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

12. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

a) Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước; chú trọng tuyên truyền về khát vọng phát triển quốc gia, cổ vũ mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái; triệt phá, gỡ b, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin bài, phóng sự khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; các định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIII và kết quả các hội nghị toàn quốc của Đảng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; định hướng thông tin, tạo dư luận xã hội tích cực, tác động người dân đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân. Các cơ quan báo chí, truyền thông chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin; thực hiện đúng quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong thời lượng đưa tin về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

c) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quán triệt nghiêm túc phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua, khẩn trương kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình.

b) Trước ngày 20 tháng 01 năm 2022, xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động, văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường và đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số, thực hiện công tác thống kê kịp thời, chính xác; định kỳ hng quý cập nhật kịch bản phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cập nhật kịch bản tăng trưởng chung của quốc gia tại Phụ lục số 2.

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại các Phụ lục số 1, số 3, các nhiệm vụ tại Phụ lục số 4, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

d) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và chuẩn bị nội dung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cho năm 2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2022.

2. Các Bộ, ngành tổng hợp, phụ trách theo dõi các lĩnh vực kinh tế vĩ mô có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành kinh tế vĩ mô, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc
các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách
hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các
đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các V, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: V
ăn thư, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

PHỤ LỤC SỐ 1

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2022 Quốc hội giao

Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

Khoảng 6-6,5

Khoảng 6-6,5

Bộ KHĐT

2

GDP bình quân đầu người

USD

3.900

3.900

Bộ KHĐT

3

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP

%

Khoảng 25,5-25,8

Khoảng 25,5-25,8

Bộ KHĐT

4

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

Khoảng 4

Khoảng 4

Bộ KHĐT

5

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân

%

Khoảng 5,5

Khoảng 5,5

Bộ KHĐT

6

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội

%

27,5

27,5

Bộ KHĐT

7

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ

%

67

Khoảng 27-27,5

67-68

Khoảng 27-27,5

Bộ LĐTBXH

8

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị

%

Dưới 4

Dưới 4

Bộ LĐTBXH

9

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều)

điểm %

1-1,5

1-1,5

Bộ LĐTBXH

10

Số bác trên 10.000 dân

Bác sĩ

9,4

9,4

Bộ YT

11

Số giường bệnh trên 10.000 dân

Giường bệnh

29,5

29,5

Bộ YT

12

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

92

92

Bộ YT

13

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

73

73

BNNPTNT

14

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn

%

89

90

BTNMT

15

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

91

91

Bộ KHĐT

PHỤ LỤC SỐ 2

KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) NĂM 2022 THEO GIÁ SO SÁNH 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

Đơn vị: %

TT

Ngành kinh tế

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2022

Quý I

Quý II

6 tháng

Quý III

9 tháng

Quý IV

C năm

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

4,9 - 5,4

5,4 - 5,9

5,1 - 5,7

7,5 - 8

5,9 - 6,4

6,2 - 6,7

6 - 6,5

1

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,8 - 3,1

2,6 - 2,9

2,7 - 3

2,5 - 2,8

2,6 - 2,9

2,3 - 2,6

2,5 - 2,8

2

Công nghiệp và xây dựng

5 - 5,8

5,2 - 6,1

5,1 - 6

8,7 - 9,5

6,3 - 7,1

5,8 - 6,6

6,1 - 7

a)

Công nghiệp

5,4 - 6,3

5,6 - 6,5

5,5 - 6,4

9,2 - 10,1

6,7 - 7,6

5,5 - 6,4

6,4 - 7,3

-

Khai khoáng

-5,1 - -4,6

-7,3 - -6,8

-6,2 - -5,7

-2,7 - -2,2

-5,1 - -4,5

-4,4 - -3,9

-4,9 - -4,4

-

Công nghiệp chế biến, chế tạo

6,8 - 7,8

7,2 - 8,2

7 - 8

10,8 - 11,8

8,2 - 9,2

6,4 - 7,4

7,7 - 8,7

-

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

5,1 - 5,6

6 - 6,5

5,5 - 6,1

9,2 - 9,8

6,7 - 7,3

8,1 - 8,6

7,1 - 7,6

-

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử rác thải, nước thải

5 - 5,5

6,2 - 6,6

5,6 - 6,1

8,6 - 9,1

6,6 - 7,1

7,1 - 7,6

6,8 - 7,2

b)

Xây dựng

2,9 - 3,4

3,3 - 3,8

3,1 - 3,6

6,3 - 6,8

4,2 - 4,7

6,7 - 7,3

5 - 5,6

3

Dịch vụ

5,4 - 5,8

6,3 - 6,6

5,8 - 6,2

8 - 8,3

6,5 - 6,9

7,6 - 7,9

6,8 - 7,2

-

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động khác

5,9 - 6,4

7 - 7,5

6,4 - 6,9

11,5 -12,1

7,9 - 8,4

8,5 - 9

8 - 8,6

-

Vận tải, kho bãi

4,6 - 5,6

5,9 - 6,9

5,2 - 6,2

8,1 - 9,1

6,1 - 7,1

7,5 - 8,5

6,5 - 7,5

-

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

2,6 - 2,7

2,4 - 2,6

2,5 - 2,6

6,9 - 7,1

3,4 - 3,6

7 - 7,2

4,6 - 4,8

-

Thông tin và truyền thông

5,9 - 6,1

6,4 - 6,6

6,2 - 6,3

8 - 8,2

6,8 - 7

9,4 - 9,6

7,5 - 7,7

-

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

7,3 - 7,8

8 - 8,5

7,6 - 8,1

8,4 - 8,9

7,9 - 8,4

8,7 - 9,2

8,1 - 8,6

4

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

4,7 - 5,2

5,2 - 5,8

4,9 - 5,5

7,3 - 7,8

5,7 - 6,2

5,8 - 6,4

5,7 - 6,3

PHỤ LỤC SỐ 3

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2022

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

I

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

1

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng

%

< 3

NHNNVN

2

Tỷ lệ nợ xấu nội bng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ[1]

%

< 5

NHNNVN

3

Tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế)

%

62,3

BTC

4

Tỷ trọng chi đầu tư phát triển

%

29,5

BTC

5

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

%

Khoảng 8

Bộ CT

6

Tổng vn đầu tư toàn xã hội so với GDP

%

Khoảng 35

BKHĐT

II

Một số chỉ tiêu về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng

7

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trxuất khẩu hàng hóa

%

> 50

BKHCN

8

Chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia

Thứ hạng

Trong nhóm 03 nước dẫn đầu của ASEAN

BKHCN

9

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

7-8

Bộ CT

10

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

%

7-8

Bộ CT

11

Tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C

%

17-20

BCT

12

Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

%

54-58

BCT

13

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển

Triệu tấn

750

Bộ GTVT

Tốc độ tăng

%

3

III

Một số chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

14

Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia

Tỷ Kwh

276

BCT

Tốc độ tăng

%

7,9

15

Diện tích nhà ở bình quân cả nước

m2 sàn/người

25,5

Bộ XD

16

Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân

Thuê bao

22

Bộ TTTT

17

Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân

Thuê bao

85

B TTTT

18

Thị phần dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nội địa

%

40

Bộ TTTT

19

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang

%

75

Bộ TTTT

20

Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 5G

%

8

Bộ TTTT

21

Tổng số điểm phục vụ bưu chính

Điểm

22.700

BTTTT

22

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu

%

75

BTTTT

23

Tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử trên số xuất bản phẩm

%

11

BTTTT

24

Số lượng tài khoản người dùng Việt Nam đăng kí sử dụng mạng xã hội Việt Nam

Triệu tài khoản

95

BTTTT

25

Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 trên mạng Internet việt Nam

%

52

BTTTT

26

Tỷ lệ người sử dụng Internet

%

74

BTTTT

27

Số doanh nghiệp công nghệ s

Doanh nghiệp

70.000

Bộ TTTT

IV

Một số chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng nông thôn mới

28

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người

90.000

Bộ LĐTBXH

29

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

%

37-38

Bộ LĐTBXH

30

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo thất nghiệp

%

31

B LĐTBXH

31

Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe

%

70

BYT

32

Tuổi thọ trung bình (tính từ lúc sinh)

Tuổi

73,8

BYT

33

Tổng tỷ suất sinh (số con sinh ra sống bình quân trên một phụ nữ)

Con/phụ nữ

2,1

BYT

34

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Số bé trai/100 bé gái

111,4

BYT

35

Số dược sỹ đại học trên 10.000 dân

Người

3,03

BYT

36

Số điều dưỡng trên 10.000 dân

Người

15,0

BYT

37

Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

13,5

BYT

38

Tỷ suất tử vong của trẻ em < 5 tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

20,0

BYT

39

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng theo tuổi)

%

11,0

BYT

40

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi (chiều cao/tuổi)

%

20,4

BYT

41

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đầy đủ các loại vắc xin

%

> 95

BYT

42

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021-2030

%

60

BYT

43

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc

%

94

BYT

44

Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

%

> 80

BYT

45

Tỷ lngười lao đng có nguy cơ được quản lý và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

%

30

BYT

46

T lchất thải y tế của bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn

%

93

BYT

47

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ

%

30

Bộ GDĐT

48

Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo

%

92

Bộ GDĐT

49

Số đơn vị cấp tnh đt chuẩn phcập giáo dục tiểu học mức độ 2

Đơn vị

38

Bộ GDĐT

50

Số đơn vị cấp tnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức đ 3

Đơn vị

25

Bộ GDĐT

51

Số đơn vị cấp tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tnh đạt chuẩn mức độ 1)

Đơn vị

49

Bộ GDĐT

52

Số đơn vị cấp tnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tnh đạt chuẩn mức độ 2)

Đơn vị

10

Bộ GDĐT

53

Số đơn vị cấp tnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tnh đạt chuẩn mức độ 3)

Đơn vị

4

Bộ GDĐT

54

Tỷ lệ số người biết chữ trong độ tuổi theo quy định

%

98,64

Bộ GDĐT

55

Tỷ lệ giảng viên đại học có bằng tiến sỹ

%

32

B GDĐT

56

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

%

77

Bộ NNPTNT

57

Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đơn vị

235

Bộ NNPTNT

58

Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật mà phát hiện và xác minh được trên mạng hội

%

80-95

BTTTT

59

Chỉ số đăng ký đất đai và chất lượng quản lý hành chính đất đai

Bậc

1

Bộ TNMT

60

Hồ chứa thủy điện lớn đang vận hành được kiểm soát, giám sát trực tuyến

%

80

Bộ TNMT

61

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

%

93-94

BXD

V

Một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu kinh doanh

62

Ch scải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ bình quân cả nước (Par-Index)

%

85,5

Bộ NV

63

Chỉ số cải cách hành chính của các tnh, thành phố trực thuộc trung ương bình quân cả nước (Par-Index)

%

82

Bộ NV

64

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bình quân cả nước (SIPAS)

%

86

Bộ NV

65

Tỷ lệ tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN

%

Giảm 2,96% so với năm 2021

Bộ NV

66

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2021

%

20

VPCP

67

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công

%

30

VPCP

68

Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

%

60

VPCP

69

Tỷ lệ cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

%

100

VPCP

70

Tỷ lệ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí, học phí trực tuyến trên Cng Dịch vụ công quốc gia

%

50

VPCP

71

Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

%

100

VPCP

72

Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng

Đối với các vụ, cục tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

%

100

VPCP

Đối với các phòng, ban tương đương thuộc UBND cấp huyện.

%

90

VPCP

Đối với UBND cấp xã.

%

70

VPCP

73

Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định; chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

%

10

VPCP

74

Tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

%

100

VPCP

75

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng[2]

%

100

BKHĐT

PHỤ LỤC SỐ 4

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT

NHIỆM VỤ

Thời gian trình CP, TTgCP

Cơ quan chủ trì xây dựng, trình và theo dõi, đánh giá

I

Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH

1

Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Quý I

BKHĐT

2

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023)

Quý I

Bộ Y tế

3

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

Tháng 11

Bộ KHĐT

4

Đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, gii phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, hội phục hồi sau đại dịch COVID-19

Tháng 4

Bộ TNMT

II

Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

5

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Quý l

Bộ, cơ quan ngang Bộ

6

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật An ninh quốc gia

Năm 2022

Bộ CA

7

Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Tháng 1

Bộ TP

8

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

Tháng 3

Bộ TP

9

Đề án đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tháng 3

Bộ TP

10

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Tháng 6

Bộ TP

11

Đ án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Tháng 6

Bộ TP

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Tháng 6

Bộ TP

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Tháng 7

Bộ TP

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Tháng 11

Bộ TP

15

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cp Th bo him y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên môi trường điện tử

Tháng 12

Bộ TP

16

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

Tháng 12

Bộ TP

17

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tháng 12

Bộ TP

18

Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030

Tháng 12

Bộ TP

19

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Năm 2022

Bộ TP

20

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Quý l

BTC

21

Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia

Tháng 6

BTC

22

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Tháng 6

BTC

23

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tháng 7

BTC

24

Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý

Tháng 6

BTC

25

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tháng 11

BTC

26

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Tháng 11

BTC

27

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Tháng 11

BTC

28

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tháng 12

BTC

29

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Tháng 12

BTC

30

Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xsố

Tháng 12

BTC

31

Nghị định của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Tháng 10

BTC

32

Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino

Quý III

BTC

33

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Quý l

BTC

34

Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Quý I

BTC

35

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Năm 2022

Bộ CT

36

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP)

Tháng 5

Bộ LĐTBXH

37

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Tháng 5

Bộ LĐTBXH

38

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Năm 2022

BTTTT

39

Dự án Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi)

Năm 2022

BTTTT

40

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Năm 2022

BTTTT

41

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Quý I

BNNPTNT

42

Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030

Quý III

BNNPTNT

43

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Quý III

BNNPTNT

44

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Quý IV

BNNPTNT

45

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quý I

BKHĐT

46

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Năm 2022

BKHĐT

47

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Tháng 12

BKHĐT

48

Nghị định của Chính phủ quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP

Tháng 5

BKHĐT

49

Nghị định sửa đổi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê quốc gia

Tháng 12

BKHĐT

50

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 3

BNV

51

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP , Nghị định số 138/2020/NĐ-CP , Nghị định số 159/2020/NĐ-CP , Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Tháng 1

BNV

52

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ)

Tháng 1

BNV

53

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ Luật lao động năm 2019)

Tháng 1

BNV

54

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Năm 2022

BNV

55

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tháng 11

BNV

56

Dự án Luật Bo hiểm y tế (sửa đổi)

Tháng 6

BYT

57

Dự án Luật Dân số (thay thế Pháp lệnh dân số)

Tháng 2

BYT

58

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Năm 2022

Bộ KHCN

59

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Năm 2022

Bộ KHCN

60

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Năm 2022

Bộ VHTTDL

61

Nghị định Quản lý bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Năm 2022

Bộ VHTTDL

62

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo - phần về Điện ảnh)

Năm 2022

Bộ VHTTDL

63

Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập

Năm 2022

Bộ VHTTDL

64

Nghị định về hoạt động văn học

Năm 2022

Bộ VHTTDL

65

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu "Gia đình tiêu biểu", "thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu", ", phường, thị trấn tiêu biểu"

Năm 2022

Bộ VHTTDL

66

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tháng 3

Bộ TNMT

67

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Tháng 7

Bộ TNMT

68

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Tháng 10

BTNMT

69

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Năm 2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

70

Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Quý II

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

71

Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

Quý I

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

72

Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính

Năm 2022

BCT

73

Đề án cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển và các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Năm 2022

BCT

74

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Quý I

Bộ NNPTNT

75

Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững

Quý II

Bộ NNPTNT

76

Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản

Quý II

Bộ NNPTNT

77

Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

Quý II

Bộ NNPTNT

78

Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Quý III

Bộ NNPTNT

79

Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030

Quý IV

Bộ NNPTNT

80

Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Quý IV

Bộ NNPTNT

81

Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Quý IV

Bộ NNPTNT

82

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý III

BNNPTNT

83

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Tháng 1

Bộ KHĐT

84

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa

Tháng 6

BKHĐT

85

Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tháng 12

BKHĐT

86

Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

Tháng 9

Bộ KHĐT

87

Đề án Tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia

Tháng 9

Bộ KHĐT

88

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Quý I

Bộ KHĐT

89

Nghiên cứu xây dựng, triển khai chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Quý IV

BKHĐT

90

Chiến lược tổng thể đầu phát triển, doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Quý l

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

91

Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Năm 2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

92

Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của từng tập đoàn, tng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Năm 2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

IV

Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

93

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2045

Năm 2022

Bộ CT

94

Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

BTTTT

V

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo

95

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Tháng 10

Bộ LĐTBXH

96

Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý III

Bộ GDĐT

97

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quý IV

Bộ GDĐT

98

Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quý IV

Bộ GDĐT

99

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Tháng 12

Bộ GDĐT

100

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bảo đảm tiến độ và chất lượng

Tháng 12

Bộ GDĐT

101

Đề án Phát triển hệ thống đánh giá định kỳ quốc gia, quốc tế nhằm tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế

Quý II

Bộ GDĐT

102

Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

Quý IV

Bộ GDĐT

103

Đề án nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Năm 2022

Bộ GDĐT

104

Đề án xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Năm 2022

Bộ GDĐT

105

Đề án hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030

Năm 2022

Bộ GDĐT

106

Đề án Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025

Năm 2022

Bộ GDĐT

107

Đề án "Kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"

Quý IV

Bộ KHCN

108

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021- 2030

Năm 2022

BKHCN

109

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Năm 2022

BKHCN

110

Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030

Năm 2022

BKHCN

VI

Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch

111

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

BXD

112

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Tháng 12

BKHĐT

113

5 quy hoạch vùng (Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, Quy hoạch vùng Tây Nguyên, Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và duyên hải Miền trung, Quy hoạch vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)

Tháng 12

Bộ KHĐT

114

Đề án cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Năm 2022

BKHĐT

115

Quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

BTNMT

VII

Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

116

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Tháng 4

Bộ LĐTBXH

117

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Tháng 6

Bộ LĐTBXH

118

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025

Tháng 11

Bộ LĐTBXH

119

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Tháng 3

Bộ LĐTBXH

120

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 12

BYT

121

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

Tháng 12

BYT

122

Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO

Năm 2022

Bộ VHTTDL

123

Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030

Năm 2022

Bộ VHTTDL

124

Đề xuất việc xây dựng Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam

Quý I

Bộ VHTTDL

125

Đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Năm 2022

Bộ VHTTDL

126

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bộ VHTTDL

127

Quy hoạch mạng lưới cơ s văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bộ VHTTDL

128

Đề án Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ tri thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2023

Tháng 8

Ủy ban Dân tộc

129

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2022

Tháng 9

Ủy ban Dân tộc

130

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 12

Ủy ban Dân tộc

131

Đề án Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Quý II

Ủy ban Dân tộc

132

Đề án Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tháng 12

Ủy ban Dân tộc

133

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VIII

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

134

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

Bộ XD

135

Đề án bảo đảm An ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045

Quý II

Bộ NNPTNT

136

Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam

Quý IV

Bộ NNPTNT

137

Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Quý IV

Bộ NNPTNT

138

Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Quý II

Bộ NNPTNT

139

Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

Tháng 4

BKHĐT

140

Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý I

BTNMT

141

Chương trình thương hiệu Biển Việt Nam đến năm 2025

Năm 2022

BTNMT

142

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 7

BTNMT

143

Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

BTNMT

144

Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 7

Bộ TNMT

145

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 10

Bộ TNMT

146

Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

BTNMT

147

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

Bộ TNMT

148

Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

Tháng 12

BTNMT

149

Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển quốc gia đến năm 2030

Tháng 12

Bộ TNMT

150

Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 12

BTNMT

151

Nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

Bộ TNMT

152

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Tháng 6

BTNMT

153

Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030

Tháng 10

Bộ TNMT

154

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 12

Bộ TNMT

155

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh

Tháng 12

Bộ TNMT

156

Kế hoạch hành động giảm phát thải khí -tan đến năm 2030

Tháng 12

BTNMT

157

Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá triển khai thỏa thuận tại COP26 về biến đổi khí hậu

Tháng 4

Bộ TNMT

158

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tquốc

Tháng 3

BTNMT

IX

Nâng cao hiệu lc, hiệu quả qun lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

159

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Tháng 12

TTCP

160

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tháng 10

Bộ TTTT

161

Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tnh

Tháng 11

BNV

162

Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn II (2021 - 2030)

Năm 2022

BNV

163

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tháng 3

VPCP

164

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Tháng 6

VPCP

165

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Tháng 6

VPCP

166

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3

VPCP

167

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

Tháng 3

VPCP

X

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

168

Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến 2025

Tháng 3

Bộ QP

169

Đề án Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế - quốc phòng biển, đo Tây Nam B/QK9 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tháng 6

BQP

170

Đề án Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trong tình hình mới

Tháng 9

Bộ QP

171

Đề án Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đo

Tháng 12

Bộ QP

XI

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

172

Đề án đảm nhiệm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025

Tháng 12

Bộ NG

173

Đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2022-2026

Tháng 6

BNG

XII

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội

174

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

BTTTT[1] Không bao gồm nợ xấu của các NHTM yếu kém, nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, gim li, phí và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư s 01/2020/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) của NHNN.

[2] Trừ trường hp đối với gói thầu chưa thể tổ chc lựa chn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 01/NQ-CP

Hanoi, January 8, 2022

 

RESOLUTION

ON MAIN TASKS AND SOLUTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND THE STATE BUDGET ESTIMATION IN 2022

THE GORVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of the Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 32/2021/QH15 dated November 12, 2021 on the Socio-economic Development Plan in 2022; Resolution No. 34/2021/QH15 dated November 13, 2021 on the State Budget Estimation in 2022.

HEREBY RESOLVES:

2021 is the year when many important events of the country take place. It is the first year implementing the Resolution of the 13th National Congress of the Communist Party, the Socio-economic Development Plan for 10 years 2021-2030, and 5-year plans for the period of 2021-2025, Government consolidation plans for the 2021-2026 term. In the context where the country is facing new and more acute difficulties and challenges, especially the complicated development of the COVID-19 epidemic and non-traditional security issues, under the unified leadership of the Central Committee of the Communist Party directly or often is the Political Bureau, Secretariat; the effective supervision of the National Assembly, National Assembly Standing Committee; the drastic directive and administration of the Government and authorities at various levels; the agreement, support, sharing, and active participation of people from all classes, business communities, we have achieved many important and respectable results. We have drastically implemented a safe, flexible adaptation roadmap for effectively controlling the COVID-19 epidemic; speed up vaccination works against COVID-19, making Vietnam one of the countries with a high vaccine coverage rate in the world; promptly implement solutions to extend, exempt, and reduce some taxes, fees, charges, and land rent in order to resolve difficulties for the business of production; spend 71,5 billion VND to support employers and employees. The macroeconomics continues to be stable, inflation is under control, and major balances of the economy are secured; the state budget revenue exceeds 16,4% of the estimation, in which domestic taxes and fees collected from business and production activities from 3 economic regions exceeds 14,5% compared to the estimation and increases by 11,3% compared to 2020; the total export and import turnover increases by 22,6%, reaching 668,5 billion USD, the highest of all time; agriculture continues to affirm its core role in the economy with the export turnover of agricultural, forestry, and fishery products reaching over 48,6 billion USD; processing and manufacturing industry increases by 6,37% and continues to be the motivation of growth; commerce and service recovers positively. The national defense and security is consolidated and enhanced; social safety and order and sovereign independence are maintained; foreign policies achieve many positive results; the prestige and position of our country continue to be improved internationally.

2022 is an important year as it is the foundation for implementing targets of 5-year plans for the period of 2021-2025. Approximately, international and domestic situations will have advantages, chances intertwined with difficulties and challenges but the latter will be dominant. The COVID-19 epidemic may become more complicated and dangerous. World economic growth is forecasted to be uneven and uncertain, possibly lower than 2021; domestically, the experience, capability, and ability to cope with the epidemic will continue to be improved, but the resilience of enterprises and people has decreased. Aside from the achieved results, there are still limitations that we need to overcome in the socio-economic development. If we do not control the epidemic effectively, there will still be potential risks of slow economic recovery and growth deficiency. Natural disasters and climate change are becoming more and more complicated and unpredictable, with increasingly high impacts, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government shall request authorities at various levels to continue to innovate, proactively adapt, act more drastically and effectively in the spirit of the operation theme “Discipline unity, proactive adaptation, safety and efficiency, recovery and development” with 6 viewpoints, focuses of 2022 as follows:

1. Follow Resolutions of the Communist Party, National Assembly; rely on actual situations to direct or operate proactively, flexibly, and creatively; such directives and operations shall be in the right direction without deviations and with effectiveness. Promote the strength of the great national unity; uphold the spirit of self-reliance; continue to develop an independent and self-sufficient economy that is resistant to negative external influences; strive to convert challenges into chances with high determination; improve the efficiency in the cooperation between ministries, central authorities, and administrative divisions; overcome limitations and weaknesses of 2021, especially prolonged limitations; implement fully and successfully targets and tasks of the 2022 plan in order to create a solid foundation for sustainable development.

2. Safely and flexibly adapt and effectively control the COVID-19 epidemic; steadily implement measures to prevent and control the epidemic appropriately in order to provide maximum protection for the people's health and life, while focusing on resolving difficulties for production and business; promptly provide support for people and enterprises. Vaccination, medicine for COVID-19 treatment, and the people's awareness and responsibility enhancement are decisive factors in successful epidemic control in order to recover the socio-economic development.

3. Proactively grasp the situation and take advantage of every chance to promote the process of socio-economic recovery and development; maintain the growth motivation in the long term, and utilize new growth motivations. Focus on implementing 3 focuses: recovery, promotion of the business of production; promote export; speed up the disbursement of public investment capital and utilize every resource for the development of the infrastructure system, especially the strategic infrastructure. Persistently maintain the stability of the macroeconomics, control inflation, and improve the self-sufficiency, resistance, and adaptability of the economy. Promote the restructuring of the economy in a practical and effective manner. Develop e-commerce, digital economy, and new business models based on the application of information technology and digital technology. Focus on handling backlog issues prolonged for many years.

4. Continue to prioritize the completion of development institution; promote decentralization along with appropriate resource allocation in order to enhance the capability and quality of the officer and official staff; increase the inspection and power supervision in order to improve the efficiency in implementing laws, contributing to the development of an orderly, disciplined, safe, healthy, democratic, fair, and civilized society. Focus on human resources, cultural development, education in order to improve the quality of human resources in association with the promotion of application and development of science and technology, creative innovation, and improvement of labor productivity.

5. Ensure social security and people's safety; well implement social policies for people with meritorious services; recover and stabilize the labor market; create jobs and restructure the labor force in order to improve the people's incomes and living conditions. Promote administrative reform, creating an investment environment for favorable business. Strictly manage and effectively use land and resources, protect the environment, and proactively respond to climate change. Increase the dissemination of information in order to improve the efficiency of public relations, creating social consensus. Promote the prevention against corruption, negativity, and wastefulness.

6. Ensure political stability, social order, and safety; continue to consolidate, improve, and maintain national defense and security. Proactively conduct international integration; improve the efficiency of foreign affairs; contribute to the maintenance of a peaceful and stable environment; attract external resources for the development of the country and improve the prestige and position of Vietnam internationally.

III. MAIN TASKS AND SOLUTIONS

1. Focus on flexibly and effectively implementing the goal of both prevention and control of the COVID-19 epidemic and socio-economic development and recovery

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Consistently and seriously implement from the central to local levels regulations on safe adaptation, flexibility, and effective control of the COVID-19 epidemic; create maximum convenience for the circulation of goods and working after the epidemic. Accelerate the vaccination campaign, especially research on vaccination for children as recommended by the World Health Organization (WHO), 3rd dose of vaccine, ensuring the safety, science, and effectiveness according to targets of the Government; promote rapid technology transfer, research, and production of vaccines and therapeutic drugs in the country; promote the role of the grassroots healthcare network, rapid response team, treatment support team, and community COVID-19 team. Promote dissemination, raise awareness, and promote self-discipline, positivity, and initiative of the people in epidemic prevention and control. Absolutely do not be subjective, lethargic, or lose vigilance, and also do not panic, fear, lose temper, courage when the epidemic breaks out.

Focus on effectively implementing the socio-economic recovery and development program; promptly implement solutions of finance or currency in implementing the program for recovery support and quick development of business production, especially in important fields; recover production, supply, and labor chains, promote growth motivation, and ensure social security and people's lives. Prioritize allocating state budget resources to focus on improving the capability of the health system, especially preventive medicine and grassroots healthcare in places of need and urgency, and perform other important and urgent tasks.

Promote domestic consumption and strive to increase the total retail sales and revenue from consumer services reach 7-8%. Focus on monitoring, analyzing, and forecasting the market; promptly take measures to ensure the supply of essential goods, raw materials, fuel and materials for production. Strongly develop e-commerce; diversify the market; promote sustainable exports; utilize chances from markets with FTA; promote official exports. Increase the prevention of origin fraud and illegal transportation. Improve the capability and implement trade remedies suitable for international commitments. Develop and operate effectively an early warning system for goods potentially be subject to trade remedy investigation. Promote commercial advertisement and promotion; connect supply with demand.

Strive for the rate of mobilization of investment capital for the whole society to reach over 35% of GDP. Use public investment to lead and activate every legal resource of the society, especially via public-private partnership cooperation. Attract and select foreign investment resources; organize investment promotion in the direction of actively approaching, studying, and supporting partners, big corporations, or technology corporations that lead or operate the value chain; proactively develop clean premises, connection infrastructures, human resources, etc. Focus on the policy-related discussion and promotion of in-country investment to resolve difficulties for FDI enterprises.

b) Continue to maintain the stability of macroeconomics; control the growth rate of the consumer price index (CPI) on average of about 4%, ensuring the great balance of the economy.

Actively, flexibly, closely, synchronously, and effectively operate monetary and financial policy tools and other policies. Stabilize the currency market. Operate credit solutions, contributing to the inflation control and supporting the recovery of economic growth; encourage credit organizations to continue to reduce costs in order to strive to reduce lending interest rates, increase access to credit for enterprises and people; direct credit to the business of production or prioritized fields. Strictly control activities such as foreign currency loans, credit for potentially risky fields, capital mobilization of enterprises, especially issuing corporate bonds.

Tighten financial disciplines and strictly manage the collection and expenditures of the budget. Prevent the loss of revenue, tax arrears, transfer pricing, tax evasion, and commercial fraud and strive to increase the state budget revenue. Promote the application of information technology in the administration of tax, unified management, and use of e-invoices which will be applied nationwide from July 1, 2022; expand cashless payment and manage state budget expenditure closely, thriftily, and effectively, according to assigned estimates. Thoroughly save budget expenditures, especially recurrent and public-service expenditures that have the nature of investment; increase the control of expenditures, ensuring that they are correct, sufficient, and efficient; increase thrift practices against waste. Resolutely cut down recurrent expenditures assigned in the first estimate of the year but have yet to be allocated in accordance with regulations, especially public service expenditures with the nature of investment and implement austerity measures.

Ensure the budget for the implementation of promulgated policies on social security policy, benefits for the frontline force in epidemic control and prevention, pension adjustment in 2022 for people who retired before 1995, preferential subsidy policy for revolutionary contributors, and implementation of the multidimensional poverty line for the period of 2021-2025.

Synchronously implement and closely cooperate with central or local authorities in operating prices, avoiding resonant effects that affect the target of inflation control. Ensure the publicity and transparency in the operation of petrol and oil prices and other important and essential goods and services operated by the state. Increase the inspection, prevention, and handling of smuggling, commercial fraud, speculation, and unreasonable price increases, especially for important materials, essential consumer goods, medical equipment, and medicines.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Focus on institutionalizing policy orientations of the Communist Party; tighten disciplines and uphold responsibilities, especially for the head in law development. Ensure the progress and implementation quality of the law and ordinance development in 2022 of the National Assembly. Promptly promulgate guidelines for the synchronous and effective implementation of the COVID-19 prevention and control program and the socio-economic recovery and development program. Improve the quality of law enforcement supervision; diversify forms of dissemination and education of law in the direction of digital transformation; promote communications of legal policies. Effectively implement the recovery of properties that are lost or appropriated in criminal cases related to corruption and economy; strive to fulfill targets and tasks of judgment enforcement. Improve the effectiveness and efficiency of state management of judicial administration and judicial assistance. Increase international cooperation regarding laws; improve the effectiveness of prevention and proactive cooperation in solving international investment disputes. Focus on cooperation during provision of legal aid; prepare technical infrastructure for digitalization and effective participation in online court sessions. Complete mechanisms and policies, in which focus on effectively utilizing resources from land; develop infrastructure and promote the development of e-commerce activities and the digital economy. Focus on completing, approving, and implementing the sector and field development strategy.

b) Develop synchronously, stably, and sustainably all kinds of markets, especially the market of capital, currency, labor, science and technology, real estate, etc.

Complete the legal framework for the management of the financial and securities market and for such markets to develop healthily, stably, and safely; proactively participate in international financial markets. Modernize and enhance publicity, transparency, and discipline in the financial market and financial services.

Recover, consolidate, operate, and effectively develop the labor market, ensuring the labor resource for important areas or fields. Increase the application of information technology, digital transformation and connect the labor supply and demand. Promote the transfer of labor to official areas and send Vietnamese workers to work abroad under contracts.

Continue to promote the development of the socio-economic market and connect supply with demand. Review and resolve difficulties in the development of housing and the real estate business. Complete the information system and database on housing and real estate market; closely supervise the situation to promptly handle “hot” issues that arise; increase the urging, inspection, and supervision of the implementation of policies or laws on housing, official residences, offices, and the real estate market in localities.

c) Promote national digital transformation and creative innovation to develop a practical, effective, and focused digital economy and digital society. Promote piloting and testing a number of business models, products, and services that apply new technologies to recover and facilitate the breakthrough development of a number of sectors and fields with great chances and potential such as tourism, service, transportation, logistics, etc. Speed up the process restructuring; simplify financial procedures in every field; ensure publicity and transparency in order to create maximum convenience for enterprises and people.

d) Continue to build and perfect a democratic, modern, professional, disciplined, open, and transparent state administrative institution serving enterprises and people; such institution shall meet the requirement for international integration, socio-economic development, flexible and safe adaptation with COVID-19 epidemic; promote decentralization of state management in association with increases of inspection, supervision, and power control. Resolutely and persistently promote prevention of corruption, negativity, and waste; develop a pure, strong, and comprehensive officer and official staff. Encourage and protect officers who are energetic, creative; dare to think, dare to do, and dare to take responsibility for the common benefit according to the guideline of the Communist Party. Complete regulations on the public administrative system in a transparent and honest manner; strictly and effectively handle and prevent petty corruption that is inconvenient for enterprises and people.

3. Promote economic restructuring in association with the innovation of growth models in order to improve productivity, quality, efficiency, and competitiveness of the economy; create a foundation for the development of the digital economy and digital society.

a) Strictly comply with regulations of the law on public investment; improve the quality of plan development, ensuring it is suitable for the capability and possibility of the project; be urgent, drastic, and effective in investment preparation and capital allocation; focus on solving problems, increasing the effectiveness of the implementation according to the post-execution inspection principle, upholding the role and responsibility of the leader, and striving to disburse 100% of the public investment capital plan. Develop possible and practical solutions to promote the implementation progress of important national projects and 3 national target programs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Focus on resolving difficulties and problems for important industrial plans; assist factories in maintaining and recovering production in order to keep their orders and supply chain. Promote agricultural restructuring according to 3 main product groups, fields, or sectors; restructure agricultural production in association with the demand of the market; strongly promote the potential and strength of each region and locality. Proactively adjust the plan for agricultural production suitable for the new normal and weather conditions or epidemic. Speed up the innovation of methods of production organizations in association with the value chain via the farm economic development and cooperatives that have joint-production with farmers.

Restructure, recover, and develop a number of important sectors, fields, and services directly suffering from the COVID-19 epidemic such as commerce, service, logistics, transportation, aviation, tourism, etc. Continue to promote internal tourism in association with epidemic safety; gradually expand the target, market, and destination in the pilot program to welcome international visitors to Vietnam; increase communications to promote Vietnam's tourism on digital platforms and apply new technologies.

Renovate the management mechanism and improve investment efficiency and construction quality. Increase control and inspection to minimize incidents and prevent loss and waste. Improve production capacity and meet the demand for construction materials in the direction of eliminating outdated technology and fuel consumption and meeting environmental requirements and standards.

Focus on resolving problems, strongly renovating the environment of investment and business, and improving the competitiveness of the country. Private economic development is the motivation to increase the connection between FDI areas with domestic economic areas. Prioritize small and medium enterprises in supporting digital transformation, technology, and creative entrepreneurship. Continue to promote the establishment and increase the connection between enterprises, especially between small and medium enterprises with FDI enterprises and big domestic enterprises. Develop mechanisms and policies to encourage enterprises to invest in agriculture and rural areas; research, socio-economic development, and effective participation in the global value chain. Develop industrial clusters in association with the economic development of localities or the country. Review and amend support mechanisms and incentive policies for the economic development of collective and cooperatives to meet the actual requirements.

c) Greater practicality and effectiveness of the economic restructuring in association with the growth model to improve productivity, quality, efficiency, and competitiveness. Attract resources, especially from the trend of green growth, global initiatives for socio-economic development. Develop and implement national programs on the improvement of productivity and strive to increase productivity by 5,5%. Continue to effectively develop and implement without deviation national science and technology programs on intellectual property development, national products, high technology, science and technology market, national technology innovation, productivity, and product quality improvement; promote creative innovation, consider enterprises as the center and maximize strengths in scientific research activities of research institutes and universities.

d) Quickly complete the approval and organize the implementation of the restructuring project; improve the efficiency of state-owned enterprises in general, especially state-owned economic corporation and state-owned controlling company for the period of 2021-2025. Speed up the rearrangement of state-owned enterprises in accordance with Decision No. 22/2021/QD-TTg and related regulations. Select the appropriate time and method of equitisation and divestment appropriately, effectively, publicly, and transparently to avoid loss of capital and state properties. Consolidate and develop a number of state-owned economic corporations that have large scales, efficient operation, and competitiveness. Focus on handling projects, works behind schedule, inefficient investment, or prolonged loss of state-owned corporations or controlling companies. Strive to completely and effectively handle 5/12 projects, enterprises behind schedule, inefficient investment; continue to develop handling methods for the 7 remaining projects, enterprises in 2022.

Continue to grasp thoroughly the implementation of Resolution No. 19-NQ/TW of the 6th Conference of the 12th Central Committee on continuing to innovate organizational and management structure, enhance quality and efficiency of public service providers. Promote autonomy and self-responsibility of public service providers in accordance with Decree No. 60/2021/ND-CP. Increase public investment, facilitating a competitive environment that is healthy and equal in providing public services; develop appropriate mechanisms to attract non-state resources to develop the public service field, prioritizing fields that have good conditions.

dd) Effectively implement the project on restructuring the credit organization system in association with the handling of bad debts for the period of 2021-2025 after being approved by competent authorities. Supervise the credit quality of credit organizations; carefully review and accurately reassess on-balance-sheet bad debt; speed up processing and restructuring 2 weak commercial banks in 2022 and continue to develop plans to handle remaining weak banks. Actively implement solutions for the business model transformation of credit organizations in the direction of applying modern technology and multi-services and focusing on digital banking operation.

e) Continue to restructure the state budget and increase public debt management

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Effectively review and assess the operation of state financial funds outside the state budget; develop a roadmap for the restructuring, merge, and dissolution of inefficient funds according to the spirit of Resolution No. 792/NQ-UBTVQH14 dated October 22, 2019 of the National Assembly Standing Committee.

4. Quickly develop a synchronous and modern infrastructure system

a) Speed up the construction progress of important infrastructure projects; strengthen regional, inter-regional, and international connections, especially important transport infrastructure works such as the construction project of a number of expressway sections on the North-South in the East for the period of 2017-2020 (complete some component projects such as Cam Lo – La Son; Dau Giay - Phan Thiet; Vinh Hao - Phan Thiet; Mai Son - Highway No. 45); My Thuan - Can Tho expressway project; Long Thanh international airport project; speed up investment progress and strive to put a number of urban railway lines into operation in Hanoi and Ho Chi Minh city, etc. Present early to the National Assembly decision on investment policy in important national projects that have inter-regional and inter-provincial nature for the period of 2021-2025.

b) Ensure the progress of the master plan and construction of important power sources and power grids, especially the transformation program for the reduction of carbon emission; quickly complete the power supply for remote areas, mountainous areas, and islands. Develop solutions to construct smart and effective power grid systems.

c) Urgently implement infrastructure projects of national digital platforms for common use. Encourage information and technology enterprises to expand investment in digital content in industries and services such as the electronic industry, information and technology industry, network safety and security industry, etc.

d) Develop agricultural and rural infrastructure systems, especially irrigation works serving agricultural restructuring, fishing port, large fishing center, anchorage area to avoid storms; infrastructure projects to prevent natural disasters and adapt to climate change. Promote rural economic development; develop in-depth new rural areas in an effective and sustainable manner; strive for the rate of communes that meet new rural standards to reach 73%.

dd) Encourage the development of commercial infrastructure in association with diverse modern distribution models, postal infrastructure, telecommunications, and logistics; promote distribution via e-commerce and smart payment methods, facilitating origin tracing and ensuring goods quality and competitive prices. Focus on investing in infrastructure, physical facilities, and warehouses; arrange gathering places of goods and vehicles in border gate areas. Focus on investment to gradually complete the social infrastructure (healthcare, culture, and education) in order to improve the material and spiritual life of the people, ensuring social security.

5. Improve the quality of education and training; develop human resources in association with the promotion of scientific research, technology application, and creative innovation.

a) Promote the implementation of digital transformation in teaching and learning; complete the form of organization of teaching and learning in a manner suitable for the epidemic situations. Follow the recommendation of WHO, the experience of the world, and of Vietnam to promptly and timely implement the vaccination for children in order to quickly bring students back to school in association with epidemic safety assurance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Strongly develop creative entrepreneurship ecosystem and national creative innovation. Speed up the establishment of centers of creative innovation and creative entrepreneurship; intensify the connection of domestic or foreign creative innovation networks. Encourage enterprises to use the science and technology development fund to innovate, absorb, and master technologies; intensify the protection of intellectual property rights. Promote the synchronous development of the information infrastructure; make statistics and complete the national database on science and technology and creative innovation.

d) Promote the handling of properties formed from tasks of science and technology and state budget; promote commercialization and practical application of results of scientific and technological research Promote technology application for management and implementation of science and technology tasks Innovate mechanisms in order to facilitate scientists, organizations, individuals, and enterprises to participate in the research and development of technology and public-private partnership in implementing large-scale technology projects. Intensify scientific research and application of technology to propose solutions serving the COVID-19 prevention and control.

dd) Continue to effectively implement without deviation Resolution No. 29-NQ/TW on fundamental and comprehensive innovation in education and training. Effectively implement preschool education programs and school education programs in order to improve the teaching staff and education managers according to road maps. Maintain and improve education generalization; implement preschool education generalization for preschool children 3-4 years old where conditions permit. Implement a road map to improve the standard level of training of preschool, primary school, and secondary school teachers; effectively and basically solve the situation of excess and shortage of local teachers. Promote and delegate autonomy and self-responsibility for universities in association with increases of educational quality assessment. Implement solutions to improve research capability associated with teaching and supporting students in entrepreneurship in universities.

e) Synchronously implement mechanisms, policies, and solutions to improve the quality and effective use of human resources associated with the promotion of creative innovation of applications and strong development of science and technology; promote creative innovation. Focus on providing advanced training for talents, attracting science and technology human resources, and providing training for digital, skilled, and high level of technical expertise human resources. Intensify the cooperation between schools, training institutions, and enterprises associated with the demand of enterprises for labor; encourage enterprises to participate in providing vocational training and resolving job issues for workers after training.

6. Promote the development of regional connection, economic areas, urban areas, and urban economy and speed up the making and approving progress of master plans

a) In 2022, strive to basically complete the approval of national master plans, regional master plans, and provincial master plans for the period of 2021-2030, with a vision toward 2050. Focus on developing important economic areas and new growth motivation areas. Urgently research, complete, and promulgate regional coordination institutions and cooperation regulations; strongly promote intra-regional and inter-regional connections; synchronously implement Resolutions of the National Assembly on pilot implementation of specific mechanisms and policies for development in some localities; quickly create new growth motivation areas.

b) Promote the implementation of master plans, plans, and projects on urban area development to cope with climate change, green urban areas, smart urban areas, and synchronous development of urban infrastructure of coastal economic areas. Develop urban systems connected with highway development, new economic development space in the region and develop new rural areas associated with the process of urbanization; develop policies to control and manage urban infrastructure services to ensure social welfare and overcome limitations. Promote management and development of urban underground space, especially in centrally affiliated cities. Strive to reach 41,5-42% of urbanization rate.

Review, allocate, and reorganize the development space of sectors, fields in harmony and appropriate between urban areas and rural areas of each region, locality; promote urban economic restructuring towards green and sustainable growth; quickly develop the digital economy, circular economy, motivational industries, and competitive services.

7. Develop the culture in harmony and on par with the socio-economic development; implement social progress and justice; continue to promote the values ​​of Vietnamese culture and people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Fully, publicly, and transparently implement policies and incentives for revolutionary contributors and their relatives; speed up the payment of allowances for revolutionary contributors and provide social assistance by organizing public postal services. Continue to search and gather martyrs' remains and identify the list of martyrs' remains missing information; determine and recognize revolutionary contributors.

c) Fully, timely, and effectively implement social assistance policies for beneficiaries of social protection, especially during holidays, the Lunar New Year, and the beginning of the year 2022. Promptly provide food, housing, and essential necessities for people affected by natural disasters and epidemics; ensure not to leave out any subject or area that needs support. Develop a database of beneficiaries of social protection; digitally register and pay for social assistance policies associated with online public services. Research and propose social assistance policies for low-income people, poor people, and poor households that have no people of working age.

d) Fully and promptly complete an organize poverty reduction policies; maintain the poverty reduction rate (according to the multidimensional poverty line) for about 1-1,5 percentage/year. Increase supports for poor households, near-poor households, households that have just got out of poverty, prioritizing poor households in ethnic minority areas; focus on investing and connecting poor areas and poor core areas. Increase the efficiency of communications to mobilize the maximum resource in order to reduce poverty, arouse the will to rise up, and proactively escape from poverty.

dd) Improve the efficiency and effectiveness of state management; increase supervision, promptly handle issues that arise, expand coverage, and develop participants of social insurance, unemployment insurance, especially voluntary social insurance; increase the rate of the population participating in health insurance to 92%. Strive to reduce the number of beneficiaries of lump-sum social insurance and social insurance payment evasion or delay. Research and adjust healthcare service prices in association with the improvement of the quality of medical examination and treatment and provide appropriate support for groups of subjects. Strictly manage medicines, medical supplies and equipment in accordance with regulations of the law; ensure food safety and hygiene.

g) Urgently complete procedures, quickly and effectively implement national target plans for the period of 2021-2025. Drastically implement policies for the development of social housing and housing for workers; provide support for workers who want to buy, lease purchase, or rent houses.

h) Effectively implement legal policies, programs, and projects on children. Develop a safe, healthy, and friendly living environment for children to comprehensively develop, ensuring the ever-better realization of children's rights; focus on comprehensively developing children until they are 8 years old, especially in the first 36 months of their lives. Proactively implement solutions to prevent, control, and reduce children abuse and strictly and promptly handle violations; reduce accidents and injuries in children; reduce child labor. Promote communications and education of legal knowledge and skills for implementation of children's rights.

i) Effectively implement the program of gender-based violence prevention and response for the period of 2021-2030. Increase the participation of females as managers and leaders. Implement pilot support models; promote gender equality; prevent and reduce gender-based violence at wards, communes, and residential groups.

k) Improve the capability of the healthcare system, especially preventive healthcare and grassroots healthcare right in 2022; strive to have 9,4 doctors and 29,5 hospital beds per 10.000 people. Effectively implement the pharmaceutical industry development program. Consolidate, complete, and develop grassroots and preventive healthcare networks; establish a synchronous of epidemic control centers at all levels. Develop projects and mechanisms for the establishment of modern medical complexes on par with the region. Strongly apply information technology and science and technology to the management and medical examination and treatment. Implement solutions to minimize the disparity in service quality and health workers between levels and regions. Promote propagation, mobilization, and dissemination of knowledge about health care, food safety, and advanced and safe quality management processes; focus on small food production and trading households. Maintain a steady rate of replacement fertility; advocate every couple to have two children in order to reduce gender imbalance; focus on fully and synchronously resolving issues about scale, structure, distribution, especially population quality.

l) Well perform the role of the house owner; carefully prepare conditions for successful organizations of major holidays and important events, ensuring savings and epidemic safety. Strive for high achievements at important sporting events.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Effectively manage and use land and natural resources; increase environmental protection; proactively prevent and control natural disasters and adapt to climate change

a) Present the amended Land Law project to the National Assembly. Mobilize and use resources more effectively from land and natural resources; focus on reviewing and strictly handling violations; maintain the forest coverage of at least 42%. Focus on developing sectors of marine economics and offshore wind power. Sustainably manage and effectively use water resources, ensuring water security; promote international cooperation in the management and use of transboundary water resources. Develop digital resources and data on natural resources and the environment; quickly complete the information system, national land digital database, and monitoring database; operate the National Geographic Data Portal.

b) Create strong changes from awareness to actions of the entire society about the protection of the environment and restoration of ecosystems. Encourage green development plans, modern technology that is environmentally friendly, urban areas, industrial zones, and export processing zones according to the cyclic model with low waste generation. Promote private investment and attract investment to develop facilities that treat and recycle waste with appropriate technology models. Strive for the rate of collection and treatment of solid waste in urban areas that meet the standard to reach 90% and approximately 91% of industrial zones and export processing zones to have a centralized wastewater treatment system that meets the environmental standard. Develop an environmental monitoring system based on smart solutions.

c) Develop plans for the implementation of specific breakthrough solutions, strategies, programs, and projects to realize Vietnam’s commitments in the 26th conference of the United Nations on climate change (COP 26); proactively utilize financial support and technology to attract investment flows in infrastructure development to adapt to climate change; implement adaptive models, increase resistance, reduce losses due to natural disasters or climate change and emissions from greenhouses, and transfer energy development models. Improve the quality of forecasting and warning of weather and natural disasters; improve the capability and proactively implement measures to prevent, respond, and overcome the consequences of natural disasters; adapt to climate change. Continue to mobilize resources and develop specific projects in order to effectively implement Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta and the Master Plan of the Mekong Delta for the period of 2021 - 2030, with a vision towards 2050.

9. Increase the development of the Communist Party; improve the effectiveness and efficiency of state management; tighten discipline; promote the prevention and control of corruption, negativity, and wastefulness.

a) Continue to promote and improve the development and rectification of the Communist Party. Develop the Government and local governments in a pure, honest, strong, effective, and efficient manner. Strictly implement resolutions and decisions of the Central on the development and rectification of the Communist Party associated with studying and following Ho Chi Minh’s thought, morality, and style.

b) Complete the arrangement and organization of the state administrative apparatus and public service providers in accordance with regulations of the Government, especially consolidating functions, duties, and entitlements of the organizational apparatus of ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies in a streamlined, effective, and efficient manner, creating clear changes in 2022. Continue to research the implementation of the arrangement of administrative units at district and commune levels in accordance with the Resolution of the National Assembly Standing Committee.

c) Streamline the workforce in association with the arrangement and organization of the organizational apparatus, restructuring, and improvement of the officer and official staff; determine the job position as the basis for streamlining and evaluating the duty performance results; develop and effectively implement the National Strategy to attract and utilize talents. Tighten administrative discipline, regularly inspect, urge, and create strong changes in the performance of official duties; improve morality, culture, and professionalism of officers and officials; promptly detect and strictly handle when there are violations.

d) Effectively implement the State Administrative Reform Comprehensive Program for the period of 2021-2026; reduce in reality regulations related to business activities and promote digital transformation, creating clear changes in activities of state agencies; develop Electronic Government towards Digital Government associated with arranging and streamlining presiding authorities of administrative organizations and public service providers in accordance with Resolutions No. 18 and No. 19-NQ/TW of the 6th meeting of the 12th Central Committee; develop an information technology application system to evaluate the administrative reform and measure people’s satisfaction with services of state administrative agencies for the period of 2021-2030. Develop and complete information systems serving the directive and operation of the Government and Prime Minister and providing online public services for enterprises and people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.e) Strictly comply with regulations on the reception of citizens, complaints, and denunciations; promptly and legally handle newly arising cases and continue to inspect, review, and definitively settle complaints or denunciations that involve many people; or those that are complicated or prolonged.

10. Consolidate and increase the national defense and security potential; resolutely and persistently fight to firmly protect independence, sovereignty, unity, and territorial integrity; maintain a peaceful and stable environment; ensure political security and social order and safety.

a) Monitor and firmly grasp the situation and advise the Communist Party and the State in order to promptly and effectively handle them, especially at land and sea borders. Consolidate and increase the national defense and security potential. Resolutely and persistently fight to firmly protect independence, sovereignty, unity, and territorial integrity; protect the regime and achievements of the socialist revolution in the spirit of national interests and the people come first. Proactively fight to defeat all plots and destructive activities of hostile and reactionary forces, not to be passive or surprised in any situation; prevent any opposition to be established in the country; promptly and effectively handle security and order issues at the outset and at the grassroots; prevent “hot spots” in terms of order and security. Closely and effectively combine national defense and security with the economy, culture, society, and foreign affairs. Implement projects and plans to increase national defense potential combined with socio-economic development; develop a solid defense area that meets the requirements of the duty of protecting the country in the new normal. Closely and effectively combine national defense and security with the economy, culture, society, and foreign affairs.

b) Synchronously implement solutions to ensure internal political security, ideological cultural security, economic security, cyber security, social security, worker security, and security in strategic areas. Effectively implement programs and policies and disseminate and raise awareness about prevention and control of social evils. Focus on suppressing crimes and social evils, curbing the increase in crime, and creating positive changes in social order and safety. Speed up the investigation and handling of cases under the supervision and direction of the Central Steering Committee on prevention and control of corruption and negativity. Ensure traffic order and safety; prevent and control fire, explosions; search and rescue; overcome consequences of natural disasters, disasters, epidemics, and environmental incidents.

11. Improve the efficiency of foreign affairs and proactively conduct international integration in order to contribute to the consolidation and improvement of the prestige and position of Vietnam internationally.

a) Thoroughly grasp and implement the foreign policy of the Communist Party; promote the pioneering role of foreign affairs in creating and maintaining a peaceful and stable environment; mobilize outside resources to develop and improve the prestige and position of the country.

b) Seriously implement the conclusion of the General Secretary at the National Conference of Foreign Affairs. Promote and deepen bilateral cooperation with partners, especially strategic partners, comprehensive partners, and other important partners; harmoniously handle relations with major countries to create interlaced benefit and increase reliability. Effectively implement the Directive of Secretariat on promoting and elevating multilateral foreign affairs. Continue to proactively and actively participate and promote the role of Vietnam in multilateral mechanisms, especially ASEAN, United Nations, APEC, Greater Mekong Subregion Cooperation, and regional and international cooperation frameworks in issues and mechanisms of strategic importance that are suitable with the requirement, ability, and specific conditions.

c) Well-organized high-level foreign affairs activities; promote economic and cultural diplomacy; effectively utilize international cooperation framework with strategic partners, comprehensive partners, and the Free Trade Area Agreement (FTA). Continue to promote medical diplomacy; increase economic diplomacy to practically serve the socio-economic development and recovering and promote new motivation for a sustainable growth. Improve the implementation of information work for foreign affairs, cultural diplomacy, citizen protection, and Vietnamese overseas works.

12. Promote information dissemination in order to improve the efficiency of public relations, creating social consensus.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Continue to improve the quality of the content of programs, duration, specialized magazine and column, news articles, reportage affirming achievements of the economic and socio-cultural development, national defense and security, foreign affairs, and international cooperation; major orientations in the Document of the 13th National Congress and results of national conferences of the Communist Party; increase information works and disseminate policies on COVID-19 prevention and control; orientate information to create positive public opinions and influence people to agree and believe in guidelines and directions of the Communist Party, policies and laws of the State; cultural and artistic activities that serve the people. Press and media agencies shall strictly comply with information discipline; fully comply with regulations and directives of competent authorities during the news reporting duration on activities of leaders of the Communist Party and State.

c) Improve the efficiency of public relations; promote the role of the Vietnam Fatherland Front and its members to create social agreement, consolidate the great national unity, and strive to fulfill the set targets and duties of socio-economic development.

III. IMPLEMENTATION

1. Ministers, directors of ministerial agencies, directors of Government’s affiliates, chairmen of the People’s Committee of provinces and centrally affiliated cities shall:

a) Strictly grasp the precept of maximizing positive aspects and achieved results in recent years; urgently, resolutely, and persistently overcome shortcomings; according to the assigned function and duty, quickly, efficiently, and comprehensively implement in reality the solution proposed in Resolutions of the Communist Party, National Assembly, and duties mentioned in this Resolution; proactively implement specific duties and solutions of their ministries, central authorities, and administrative divisions to promptly handle arising issues; take full responsibility before the Government and Prime Minister on the implementation results of their ministries, central authorities, and administrative divisions.

b) Before January 20, 2022, develop and promulgate specific action plans, strategies, and documents to implement this Resolution, in which clearly and fully determine targets, duties, implementation progress, estimated output result for each duty, and assignment of units that assume the prime responsibility for implementation; send them to the Ministry of Planning and Investment to be recapitulated and reported at the regular government meeting in January 2022.

c) Ministries and ministerial agencies shall closely monitor domestic and international developments and proactively analyze, evaluate, and forecast to promptly have solutions that are comprehensive, synchronous; take advantage of opportunities and advantages to minimize negative impacts on the economy and production and business of enterprises; increase and promote investment in digital transformation and perform statistical work in a timely and accurate manner; quarterly update the development scenario of sectors and fields under management and send them to the Ministry of Planning and Investment to be recapitulated and updated with the national general growth scenario prescribed in Appendix No. 2.

d) Regularly monitor, inspect, and supervise the progress and results of the implementation of assigned targets and duties; quarterly recapitulate and evaluate the performance of targets prescribed in Appendixes No. 1 and No. 3, duties prescribed in Appendix No. 4 and send them to the Ministry of Planning and Investment before 20th of the last month of the quarter to be recapitulated and reported to the Government.

dd) Sum up and evaluate the performance of this Resolution within the assigned functions and duties; prepare the content for the Resolution of the Government for 2023 and send it to the Ministry of Planning and Investment before November 20, 2022 to be recapitulated and reported to the Government in the government meeting in December 2022.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The Ministry of Information and Communications shall take charge and closely and drastically cooperate with the Central Committee’s Publicity and Education Commission, news agencies, press, ministries, central authorities, and administrative divisions in widely disseminating this Resolution ./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Pham Minh Chinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước ngày 08/01/2022 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.132

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!