Bổ sung tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ ngày 30/4/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
19/03/2021 10:14 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao (Ảnh minh họa)

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư 2014 và khoản 3 Điều 76 Luật Đầu tư 2020, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

2. Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp (bao gồm khấu hao đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố định, chi thường xuyên hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho NLĐ nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; phí bản quyền, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển; phí đăng ký công nhận hoặc bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam) trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hằng năm:

- Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số NLĐ từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%;

- Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp theo quy định nêu trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số NLĐ từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;

- Đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp khác phải đạt ít nhất 2%.

3. Tỷ lệ NLĐ trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp (là số NLĐ đã ký HĐLĐ có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số NLĐ:

- Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số NLĐ từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%;

- Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp theo quy định nêu trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số NLĐ từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%;

- Đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp khác phải đạt ít nhất 5%.

**Lưu ý:

Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước nga2y/4/2021 mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định 10/2021/QĐ-TTg.

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,510

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn