Đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề với viên chức ngành VHTT&DL

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/01/2021 08:35 AM

Ngày 19/01/2021, Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề với viên chức ngành VHTT&DL

Đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề với viên chức ngành VHTT&DL (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ VHTT&DL giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án về chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 21/5/2018, trong đó có nội dung xây dựng bảng lương chức danh, chức vụ lãnh đạo; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành VHTT&DL.

- Xây dựng các thông tư như:

+ Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ngành VHTT&DL;

+ Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở VHTT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ VHTT&DL...

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,293

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn