Quy định về điều lệ công ty chứng khoán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/01/2021 10:01 AM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Quy định về điều lệ công ty chứng khoán

Quy đnh v điu l công ty chng khoán (Ảnh minh họa)

Theo đó, công ty chứng khoán khi xây dựng Điều lệ công ty ngoài việc tuân thủ các quy định của Thông tư 121 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

(1) Điều lệ công ty chứng khoán không được trái với quy định của Luật Chứng khoánLuật Doanh nghiệp.

(2) Công ty chứng khoán là công ty đại chúng căn cứ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Thông tư 121 để xây dựng Điều lệ công ty.

Công ty chứng khoán phải tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng khi xây dựng Điều lệ công ty.

(3) Công ty chứng khoán là công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn khi xây dựng Điều lệ phải phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoánLuật Doanh nghiệp.

(4) Công ty chứng khoán khi xây dựng Điều lệ công ty phải tham chiếu (2), (3).

Ngoài ra phải quy định cụ thể các nội dung dưới đây trong Điều lệ công ty:

- Mạng lưới hoạt động;

- Phạm vi hoạt động kinh doanh;

- Nguyên tắc hoạt động;

- Thông tin về Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

- Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

- Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc), tiêu chuẩn thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc); Ban kiểm soát nội bộ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát nội bộ;

- Ủy ban kiểm toán, tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán;

- Ngăn ngừa xung đột lợi ích;

- Tổ chức lại công ty chứng khoán: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình công ty chứng khoán.

(5) Công ty chứng khoán phải đăng tải toàn bộ Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán.

Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư 210/2012/TT-BTCThông tư 07/2016/TT-BTC.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,048

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn