Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024? Ngày trở lại giao dịch sau lễ là ngày nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
18/04/2024 17:35 PM

Xin cho tôi biết lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024? Ngày trở lại giao dịch sau lễ là ngày nào? - Minh Hòa (Tây Ninh)

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 17/4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn 2421/UBCK-PTTT về việc hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Căn cứ Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; Công văn 2780/UBCK-PTTT ngày 13/05/2022 về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2024, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) thông báo:

SGDCK Việt Nam, SGDCK Tp. HCM, SGDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ. Cụ thể:

Lịch nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024 (tổng:05 ngày – Hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai, ngày 29/04/2024 sang ngày thứ Bảy, ngày 04/5/2024).

Như vậy, lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 bắt đầu từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024, ngày trở lại giao dịch chứng khoán sau lễ là thứ Năm ngày 02/5/2024 và ngày giao dịch bù là thứ Bảy ngày 04/5/2024.

Quy định về tổ chức giao dịch chứng khoán

- Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc sau:

+ Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian;

+ Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

- Chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 120/2020/TT-BTC được giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán không bao gồm các trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán được tổ chức các phiên giao dịch mua bắt buộc (buy in) thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế giao dịch chứng khoán bao gồm các nội dung cơ bản sau: phương thức giao dịch; thời gian giao dịch; cách xác định giá tham chiếu; biên độ dao động giá chứng khoán; cơ chế ngắt mạch thị trường (nếu có); các loại lệnh giao dịch; việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch; việc xác lập giao dịch và loại bỏ giao dịch chứng khoán; việc tạm ngừng giao dịch, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giao dịch của một mã chứng khoán; việc công bố thông tin về kết quả giao dịch và các nội dung khác có liên quan.

(Điều 3 Thông tư 120/2020/TT-BTC)

Nguyên tắc mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau:

- Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty, không được mở bất cứ tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 6 khoản 6 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC).

- Trường hợp công ty chứng khoán đã hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại 01 công ty chứng khoán khác là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để xử lý số chứng khoán còn lại trên tài khoản tự doanh.

- Công ty chứng khoán được mở 01 tài khoản giao dịch tạo lập thị trường đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và 01 tài khoản phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm tại chính công ty để thực hiện giao dịch cho các nghiệp vụ này.

- Công ty chứng khoán không phải là thành viên lập quỹ hoán đổi danh mục được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lập quỹ hoán đổi danh mục. Tài khoản này được sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục trên thị trường sơ cấp, giao dịch bán trên thị trường thứ cấp đối với chứng khoán cơ cấu và chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục có được từ giao dịch hoán đổi, giao dịch mua chứng khoán cơ cấu và chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục trên thị trường thứ cấp để thực hiện giao dịch hoán đổi, không dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán khác.

- Các tài khoản giao dịch chứng khoán khác theo quy định pháp luật liên quan.

(Khoản 6 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,789

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn