Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM

15/01/2021 13:55 PM

UBND TP vừa chỉ đạo UBND các quận, huyện, trong đó có các đơn vị hành chính vừa thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn TP.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND TP về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND quận 2, quận 9, quận Thủ Đức được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP và kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng và UBND quận 2, quận 9, quận Thủ Đức; tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh điểm nóng về xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn, đến khi bộ máy hành chính nhà nước của TP Thủ Đức chính thức hoạt động.

Sở Xây dựng sẽ thành lập Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức để thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

NTCN

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,936

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn