Đã có Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/01/2021 13:56 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Đã có Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Đã có Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Theo đó, kể từ ngày Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

- Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Công ty đại chúng trong thời gian thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng được thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Công ty đại chúng có cổ phiếu đã mua trước thời điểm ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010) và các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản trên.

Các công ty trên không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ mua trước đó trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019...

Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Nghị định 86/2016/NĐ-CP, Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,952

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn