Mới: Cách tính tiền trợ cấp 01 lần khi về hưu năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Quý Nguyễn
11/11/2020 08:46 AM

Nhiều trường hợp bên cạnh lương hưu hàng tháng, người lao động còn được hưởng trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, cụ thể như sau:

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp 01 lần khi về hưu

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Người lao động về hưu năm 2021, để được hưởng lương hưu với tỷ lệ 75% thì phải đóng từ đủ 34 năm BHXH đối với nam và từ đủ 30 năm BHXH đối với nữ.

Mức trợ cấp một lần khi về hưu năm 2021

**Đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHX - 34) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHX - 30) * 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như sau:

- Đối với Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu:

trợ cấp một lần khi về hưu

- Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

trợ cấp một lần khi về hưu

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

- Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được xác định như sau:

trợ cấp một lần khi về hưu

Trong đó:

- Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định *  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

trợ cấp một lần khi về hưu

-  Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

Ví dụ 1: Bà Q sinh tháng 01/1966, nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2021, Diễn biến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà Q như sau:

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1996 (7 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Từ tháng 01/1997 đến tháng 9/2006 (9 năm 9 tháng) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2021 (15 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông Q hưởng lương hưu từ tháng 10/2021.

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của bà Q được tính như sau:

- Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 15 năm = 22 năm (264 tháng).

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính như sau:

trợ cấp một lần khi về hưu

Vậy, tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính là: 264 tháng x Mbqtl

Ví dụ 2: Bà T sinh tháng 01/1966, nghỉ hưu năm 2021. Diễn biến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà T như sau:

- Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/2002 (13 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Từ tháng 01/2003 đến tháng 11/2017 (14 năm 11 tháng) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2021 (4 năm) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của bà T được tính như sau:

- Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 13 năm + 4 năm =15 năm (180 tháng).

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính như sau:

trợ cấp một lần khi về hưu

**Đối với người lao động đóng BHXH tự nguyện

- Đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHX - 34) * 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Đối với lao động nữ

Mức trợ cấp một lần năm 2021 = (Tổng số năm đóng BHX - 30) * 0,5 tháng mức bình quân thu nh tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 58, 62, 75, 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Xem thêm:  Về hưu năm 2021, đóng bao nhiêu năm BHXH được nhận lương tối đa 75%?

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 43,327

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn