Mới: Điều kiện trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học từ 20/10/2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/09/2020 09:54 AM

Kể từ 20/10/2020, cá nhân để trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học cần có các điều kiện được quy định tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT.

điều lệ trường tiểu học

Điều kiện trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học từ 20/10/2020 (Ảnh minh họa)

Điều kiện trở thành Hiệu trưởng trường tiểu học

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục cần có các điều kiện sau:

- Phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018).

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

(Hiện hành, Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT chỉ quy định “Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học”).

Điều kiện trở thành Hiệu phó trường tiểu học

Người được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận là phó hiệu trưởng đối với trường tư thục cần có các điều kiện sau:

- Phải đạt mức cao của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018).

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

- Có đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

(Hiện hành, Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT chỉ quy định "Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công").

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,794

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn