Đề xuất bãi bỏ 19 VBQPPL lĩnh vực BHXH, quan hệ lao động - tiền lương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/08/2020 16:19 PM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lĩnh vực quan hệ lao động, tiền lương, BHXH, giáo dục nghề nghiệp,...

Toàn văn Dự thảo Thông tư

bãi bỏ 19 văn bản quy phạm pháp luật bhxh tiền lương

Đề xuất bãi b 19 VBQPPL lĩnh vực BHXH, lao đng - tin lương

Theo đó, đề xuất bãi bỏ 19 VBQPPL về BHXH, quan hệ lao động - tiền lương, cụ thể như sau:

- Lĩnh vc BHXH:

1. Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007.

2. Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

3. Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008.

4, Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

5. Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.

6. Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 34/2009/NĐ-CP và Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009.

7. Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2009 hướng dẫn thực hiện chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009.

8. Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

9. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010.

10. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

11. Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011.

11. Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.

12. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

13. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

14. Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013.

15. Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

16. Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

17. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015.

- Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương:

1. Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 về chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2. Thông tư liên tịch 31/2014/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 07/11/2014 sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2011/TTLTBLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013.

Ngoài ra, dự kiến bãi bỏ một số VBQPPL lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp, người có công, phòng, chống mại dâm, trẻ em.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư bãi bỏ VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,452

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn