Những thông tin, tài liệu về cán bộ, CCVC sau đây là bí mật nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/07/2020 08:09 AM

Ngày 07/7/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 960/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ, trong đó, các thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) sau đây là bí mật nhà nước.

thông tin tài liệu về cán bộ công chức viên chức sau đây là bí mật nhà nước

Những thông tin, tài liệu về cán bộ, CCVC sau đây là bí mật nhà nước (Ảnh minh họa)

Bí mật nhà nước độ Tối mật

Thông tin, tài liệu về cán bộ, CCVC nhà nước là bí mật nhà nước độ Tối mật, gồm:

- Văn bản nhận xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ liên quan đến điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai;

- Văn bản báo cáo, trình xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về nhân sự cao cấp của Đảng, Nhà nước trong quá trình xem xét bầu cử, ứng cử.

Bí mật nhà nước độ Mật

Thông tin, tài liệu về cán bộ, CCVC nhà nước là bí mật nhà nước độ Mật, gồm:

- Văn bản xin chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ chưa công khai;

- Văn bản nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quản lý chưa công khai;

- Văn bản thẩm định, trình phê chuẩn hồ sơ kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa công khai;

- Văn bản thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự đối với chức danh cán bộ, CCVC và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chưa công khai;

- Văn bản, tài liệu về công tác cán bộ trong quá trình chuẩn bị, triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ, CCVC cấp phòng, cấp Vụ và tương đương thuộc bộ, ngành trung ương; cấp phòng, cấp sở và tương đương thuộc cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương thuộc cấp huyện;

- Đề án, dự án, kế hoạch phát triển đối với cán bộ, CCVC có tác động đến kinh tế - xã hội chưa công khai.

Quyết định 960/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,712

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn