Sắp bỏ mẫu 2C-BNV/2008 Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/06/2020 09:21 AM

Theo Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 23/6/2020, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ xây dựng và ban hành mẫu ban hành mẫu sơ yếu lý lịch mới cho CBCC thay thế mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ và mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương.

bỏ mẫu 2c sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Sắp bỏ mẫu 2C-BNV/2008 Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Ảnh minh họa)

Để hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và ban hành quy định về mẫu thông tin đầu vào sơ yếu lý lịch CBCCVC (bao gồm cả mẫu phiếu điện tử) thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị thay thế mu 2C-BNV/2008 ca B Ni v và mu 2C/TCTW-98 ca Ban T chc Trung ương.

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mẫu 2C-BNV/2008

Mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ: Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (được ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008).

Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung Ương trong hồ sơ bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2020.

- Xây dựng văn bản quy định danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ thuật chia sẻ, tích hợp dữ liệu CBCCVC (thay thế Quyết định 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016); Quy định về an toàn bảo mật thông tin đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2020.

- Sửa đổi quy định trong danh mục tài liệu mật đối với ngành Nội vụ (theo Thông tư 36/2012/TT-BCA ngày 18/6/2012) đảm bảo việc liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu CBCCVC.

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2020.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2020.

- Xây dựng văn bản quy định về định danh CBCCVC; sơ yếu lý lịch điện tử, lưu trữ điện tử đối với hồ sơ CBCCVC; thẻ công chức điện tử.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021.

Xem chi tiết tại Quyết định 893/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/6/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,456

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn