Hướng dẫn chi trả chi phí KCB BHYT trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/04/2020 16:49 PM

Ngày 24/4/2020, Bộ Y tế có Công văn 2276/BYT-BH về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hướng dẫn chi trả chi phí KCB BHYT trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB phải cách ly y tế):

Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH

- Ngân sách nhà nước chi trả:

+ Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

+ Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

+ Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

+ Chi phí thực hiện cách ly y tế.

- Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 Công văn 2146/BYT-BH

Chi phí KCB BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện.

Trước đó, nội dung tại khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH chỉ hướng dẫn thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do COVID-19) nhưng phải cách ly y tế.

Công văn 2276/BYT-BH được ban hành ngày 24/4/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,874

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn