Giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh cấp II, III

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/04/2020 11:06 AM

Ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020.

Để các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh học kì 2 năm học 2019-2020, Bộ GDĐT hướng dẫn như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

- Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kì, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu:

 Đối với kiểm tra thường xuyên

+ Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 đầu điểm;

+ Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 2 đầu điểm;

+ Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 3 đầu điểm.

Đối với kiểm tra định kì

+ Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 đầu điểm;

+ Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: Ít nhất 2 đầu điểm.

- Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kì theo Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới và Công văn 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017.

- Tiếp tục thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp; phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo…).

- Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,790

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn