Dự kiến 2020: Ngành sư phạm chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên

31/01/2020 11:03 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT) quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Toàn văn Dự thảo Thông tư

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, một trong những điểm mới của Dự thảo là không giao chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo sư phạm trình độ trung cấp. Đối với trình độ cao đẳng, chỉ giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non. Cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 ngày 02 tháng 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Tên Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ... được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ”.

...

Điu 2.

1. Thay đổi cụm từ “trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên” thành từ “trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non” tại các Điều 1, Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

...

Quy định này phù hợp với yêu cầu về chuẩn trình độ tại Luật Giáo dục 2019.

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

...

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư kèm theo file tải về.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,130

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn