Bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 15/01/2020

20/11/2019 15:41 PM

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên lịch ban hành sau đây:

- Quyết định 1079-VHTT-TT/QĐ ngày 21/8/1992 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in.

- Thông tư liên bộ 26-TT/LB ngày 15/4/1994 quy định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in.

- Quyết định 2607/VHTT-QĐ/XBI ngày 26/8/1997 về Quy chế tổ chức và hoạt động in.

- Thông tư liên tịch 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ ngày 28/11/1997 hướng dẫn quản lý nhà nước đối với các đài phát thanh, truyền hình.

- Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in.

- Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT ngày 07/8/2000 quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính.

- Quyết định 37/2001/QĐ-BVHTT ngày 05/7/2001 về Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.

- Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,539

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn