Quy định mới về hợp đồng hợp tác theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP

11/10/2019 14:35 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác, trong đó sửa đổi nhiều nội dung về hợp đồng hợp tác.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, hợp đồng hợp tác do các thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận, được lập thành văn bản, có chữ ký của 100% thành viên tổ hợp tác.

Nội dung hợp đồng hợp tác không được trái với quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung: Mục đích, thời hạn hợp tác; họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân; tài sản đóng góp (nếu có); đóng góp bằng sức lao động (nếu có); phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp đồng hợp tác; quyền, nghĩa vụ của người đại diện (nếu có); điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên (nếu có); điều kiện chấm dứt hợp đồng.

So với hiện hành, bổ sung các nội dung: đóng góp bằng sức lao động (nếu có); tên, trụ sở của pháp nhân;... vào hợp đồng hợp tác.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian của hợp đồng hợp tác như sau: Thời gian hợp đồng hợp tác là thời gian các thành viên tổ hợp tác thỏa thuận hợp tác với nhau và ghi trong hợp đồng hợp tác.

Thời hạn hợp tác được xác định theo quy định từ Điều 144 đến Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015.Trường hợp các bên không thỏa thuận thời hạn hợp tác thì thời hạn hợp tác kết thúc khi chấm dứt hợp đồng hợp tác theo quy định tại Điều 512 Bộ luật Dân sự 2015.

Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,043

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn