Năm 2020, người lao động sẽ được cấp Thẻ bảo hiểm xã hội

16/08/2019 10:50 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Đến năm 2020, Thẻ bảo hiểm xã hội sẽ thay thế cho Sổ bảo hiểm xã hội hiện hành”.

Như vậy, khi đó người lao động sẽ bảo quản, sử dụng Thẻ bảo hiểm xã hội thuận tiện hơn hiện nay; Thẻ bảo hiểm xã hội dùng để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

thẻ bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,963

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn