INFOGRAPHIC 27/11/2019 13:20 PM

Infographic: Sự khác biệt giữa chế độ nghỉ 1 ngày/tuần với 2 ngày/tuần

27/11/2019 13:20 PM

Căn cứ vào Bộ luật lao động 2012, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có một số khác biệt cơ bản giữa chế độ nghỉ 1 ngày/tuần với 2 ngày/tuần tác động trực tiếp đến người lao động.

Ngày nghỉ

Lưu ý: % mức hưởng chế độ ốm đau so với tiền lương mỗi ngày tại ảnh nêu trên là nói đến trường hợp ốm đau nghỉ ngắn ngày theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,720

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn