INFOGRAPHIC 04/12/2019 16:31 PM

Infographic: Tiền lương thực nhận của NLĐ sau khi trích nộp các khoản theo quy định

04/12/2019 16:31 PM

Nhiều người thắc mắc về vấn đề này, nên hôm nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đưa ra hình ảnh về tiền lương thực nhận của người lao động hàng tháng để mọi người dễ hình dung và nắm rõ.

Lưu ý, thông tin bên dưới là giả định người lao động có tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng là 12.000.000 đồng (không có người phụ thuộc).

Tiền lương thực nhận

Tỉ lệ phần trăm tiền lương thực nhận, các khoản trích nộp

- Tiền lương thực nhận: 10.533.000 đồng.

- Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân, tiền đoàn phí: 1.467.000 đồng.

Các khoản đóng góp

Tỉ lệ phần trăm các khoản trích nộp

- Khoản đóng bảo hiểm xã hội: 960.000 đồng.

- Khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp: 120.000 đồng.

- Khoản đóng bảo hiểm y tế: 180.000 đồng.

- Khoản đóng thuế thu nhập cá nhân: 87.000 đồng.

- Tiền đoàn phí: 120.000 đồng.

Ghi chú: Các khoản đóng góp nêu trên là chưa tính số tiền đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 146/2018/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CPNghị định 143/2018/NĐ-CPQuyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888 và Quyết định 618), Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi năm 2012), Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,003

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn