Thông tư 09/2019/TT-BNV tăng trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc

26/06/2019 14:28 PM

Ngày 14/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 44/2019/NĐ-CP, tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, cụ thể như sau:

- Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019

x

1,0719

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BNV.

- Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính ở trên) như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

Thông tư 09/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực từ 01/8/2019 và thay thế Thông tư 08/2018/TT-BNV.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,306

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn