Từ 01/7/2019, lương công chức loại A1 tăng ít nhất 234.000 đồng/tháng

07/05/2019 08:35 AM

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Dự thảo, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng, từ 1.390.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:

- Tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Dự thảo Nghị định;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, theo hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương công chức loại A1 áp dụng từ ngày 01/7/2019, như sau:

Nhóm ngạch

Hệ số lương

Mức lương thực hiện 01/7/2019 (đồng)

Bậc 1

2.34

3.486.000

Bậc 2

2.67

3.978.300

Bậc 3

3.00

4.470.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

Bậc 5

3.66

5.453.400

Bậc 6

3.99

5.945.100

Bậc 7

4.32

6.436.800

Bậc 8

4.65

6.928.300

Bậc 9

4.98

7.420.200

Như vậy, từ ngày 01/7/2019, lương công chức loại A1 tăng thêm ít nhất 234.000 đồng so với mức lương hiện hành (3.252.600 đồng/tháng).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,265

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn