02 trường hợp thu hồi GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ

24/04/2019 07:53 AM

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019 về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các trường hợp thu hồi GCN doanh nghiệp KH&CN, bao gồm:

- Trường hợp không duy trì được tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định 13/2019/NĐ-CP:

+ Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên, đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu 30% khi được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN: thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi GCN doanh nghiệp KH&CN được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN.

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm, không cần đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu khi được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN: thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi GCN doanh nghiệp KH&CN được tính từ năm thứ sáu doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thành lập từ đủ 5 năm trở lên, đạt tỷ lệ doanh thu 30%, được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN năm 2019. Thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi nếu không đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu được tính từ năm 2019 - năm 2023.

Doanh nghiệp B thành lập dưới 5 năm, chưa đạt tỷ lệ doanh thu 30% khi được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN vào năm 2019. Thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi nếu không đáp ứng điều kiện tỷ lệ doanh thu được tính từ năm 2024 - năm 2028.

- Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định 13/2019/NĐ-CP:

+ Hàng năm, Sở KH&CN có văn bản đề nghị các doanh nghiệp KH&CN hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

Sau khi hết thời hạn báo cáo, đối với những doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo mà không có văn bản xin gia hạn nêu rõ lý do, Sở KH&CN có công văn thông báo tới doanh nghiệp về việc không thực hiện chế độ báo cáo.

+ Sau 3 năm liên tiếp không thực hiện việc báo cáo, Sở KH&CN thực hiện việc thu hồi GCN  doanh nghiệp KH&CN.

Xem chi tiết tại Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,882

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn